Egy magyar evangélikus keresztyén NET misszionárius információi * garainyh.hu

GARAI ANDRÁS WEBNAPLÓJA

Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel!

2020. szeptember 20. - Andreas

Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel!

A Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap Útmutató vezérigéje: "Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok." (1Pt 5,7) Az ÚR Jézus, Isten gondviseléséről tanítva, hegyi beszédében felszólítja hallgatóságát: "ne aggódjatok életetekért, se testetekért, Mit aggódtok a ruházatért is? Ne aggódjatok tehát a holnapért, Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek." (lásd Mt 6,25-34)

1. Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel! Ő felruház és táplál, rád gondot ő visel. Dicső Király, ég és a föld Ura, Szívünk tiéd, légy annak is Ura!

EÉ 586 https://enekek.lutheran.hu/enek586.htm

Jó reggelt! ADVENT ppt letölteni

"Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz." (Zsolt 55,23)

"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban." (Fil 4,6-7)

A SZENTHÁROMSÁG ISTEN DICSŐÍTÉSE

2020. szeptember 13. - Andreas

A SZENTHÁROMSÁG ISTEN DICSŐÍTÉSE

A Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap Útmutató vezérigéje: "Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!" (Zsolt 103,2) A tíz meggyógyított leprás közül: "Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt.  Megszólalt Jézus, és ezt kérdezte: Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: Kelj fel és menj el, a hited megtartott téged." (Lk 17,15-19)

1. Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök Királyát! Őnéki mennyei karokkal együtt zengj hálát! Zúgó harang, Ének és orgonahang, Mind az ő szent nevét áldják!

2. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly bölcsen intézett: Sasszárnyon hordozott, vezérelt, sok bajban védett! Nagy irgalmát Naponként tölti reád, Áldását mindenütt érzed.

3. Áldjad őt, mert keze csodásan alkotott téged! Utadon elkísér, tőle van testi épséged. Sok baj között Erőd volt és örömöd, Szárnyával takarva védett.

4. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat! Hűsége, mint az ég harmatja, bőven rád árad. Lásd, mit tehet Jóságos Lelke veled, És hited tőle mit várhat!

5. Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden énbennem! Áldjad őt, lelkem, és róla tégy hitvallást, nyelvem! El ne feledd: Napfényed ő tenéked! őt áldjad örökké! Ámen.

EÉ 57 https://enekek.lutheran.hu/enek057.htm

Imák, imakérések - Index Fórum

 

TANÍTÁS AZ IRGALMASSÁGRÓL

2020. szeptember 06. - Andreas

TANÍTÁS AZ IRGALMASSÁGRÓL

A Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap Útmutató vezérigéje: "A király így felel majd nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg." (Mt 25,40) Jézus, az utolsó ítéletről szólva, ebben az igeszakaszban (a 31-46. versekben) az irgalmasság hatféle cselekedetét említi. S azonosítja önmagát a legkisebb ember testvérével. Az irgalmas samaritánus példázatában pedig kijelenti: az a felebarátja az életveszélybe került embernek, aki irgalmas volt hozzá. Cseri Kálmán egyik igehirdetésében, e példázat alapján, az irgalmasság öt jellemzőjét említi, ezek: 

1* Az irgalmasság jellegzetesen Isten tulajdonsága.

2* Az irgalmasságnak egyetlen feltétele van, az, hogy a másiknak szüksége van rá.

3* Az irgalmasság mindig belülről indul el, az ember szívéből, de gyakorlati, kézzel fogható gesztusokban, cselekedetekben nyilvánul meg.

4*Az irgalmasságnak a célja mindig vízszintes, de az oka függőleges.

5*Az irgalmasság veszélyes üzem. Meg lehet sérülni közben. Nagyon rá lehet fizetni, sőt bele lehet halni.

A teljes igehirdetés elolvasható itt: http://www.refpasaret.hu/pasaret/pred.php?id=1657

Református tananyagtár     Irgalmas samaritánus

ÉNEK ISTEN IRGALMÁRÓL

2020. augusztus 30. - Andreas

 Ének Isten irgalmáról

A Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap Útmutató vezérigéje ez: " A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki," (Ézs 42,3a) Mózesnek így mondta ki a saját nevét az ÚR Isten: "Az Úr, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy!" (2Móz 34,6) Az Ószövetség evangélistája Jézusról prófétált (lásd Mt 12,17-21); ő Isten!

Erről az irgalmas Istenről énekel a versmisszionárius, a 103. Zsoltár alapján:  

                          Ének Isten irgalmáról!

                                103. Zsoltár

 

Áldjad én lelkem az Úr nevét,

gazdag ajándékát hinti szét.

Bensőm zengj az Úrnak háladalt,

keze óvott, védett, eltakart.

Áldjad lelkem Urad, s ne feledd

a sok jót, mit ingyen ad neked.

Aki megbocsátja bűnödet,

szennytől megtisztítja életed.

Gyógyít, ha gyötör kín, fájdalom,

mert hű szíve, szánó irgalom.

Halálból kihozta életed,

nem a sír lesz végső nyughelyed.

Kegyelme, irgalma hull reád,

s már itt hordhatod, mint koronát!

Javával betölti szívedet,

hiányt ne szenvedjen életed.

Ifjúságod útján elkísér,

sasszárnyon repülhetsz, mint a szél.

Könyörül, irgalmaz jó Atyád,

késik a haraggal, megbocsát.

Bűnöd miatt nem fed untalan,

haza vár, hogy ne légy hontalan.

Nem bűneink szerint mér nekünk,

mert úgy, elveszne az életünk.

Álnokságunk szerint nem fizet,

ajándékoz erőt és hitet.

Mert amilyen magas földtől ég,

oly messze vet bűnt és büntetést.

Kegyelmes ahhoz ki féli Őt,

szánja a bűnbánó vétkezőt.

Amilyen távol van napkelet

napnyugattól, s együtt nem lelet,

bűnünk olyan messze űzi el,

vissza nem hozhatja senki sem!

Mint Atya könyörül gyermekén,

ha az – bűnbánattal – visszatér,

úgy könyörül Isten hű szíve,

ha bűnbánatra tér gyermeke.

Mert Ő tudja: mi csak por vagyunk, 

kezében életünk, holnapunk.

Életünk e földön, mint a fű,

mert az ember, rövid életű.

Élete virul, mint kis virág,

ha ihatja égnek harmatát.

De ha megérinti halál-szél,

lehullik mint sárga falevél.

Elporlad, és helyét nem lelik,

szem elől sírhantok, elfedik.

Isten szeretete végtelen,

nem fogja fel szív sem értelem.

Nem hagyja el azt, ki féli Őt,

segíti a fáradt csüggedőt.

Igazsága fiak fiain,

járhassanak híven utain.

Ki szövetségében hű marad,

annak örökséget mennyben ad.

Ha munkáját híven végezi

ott, ahová Isten rendeli!

Az Úr dicső trónja mennyben van,

övéi imádják boldogan.

Királyi uralma végtelen,

uralkodik minden emberen!

Áldjátok az Urat, angyalok,

hatalmas erejű Kérubok.

Akik figyelitek szent szavát,

s ha szól: szárnyaltok a légen át!

Áldjátok Őt égi seregek,

meghajtva előtte fejetek.

Szolgái: akikre munka vár,

villám, felhő, szél, tűz, napsugár.

Áldjátok megváltott népei,

dicsőségének visz fényei!

Áldjad én lelkem az Úr nevét,

ki megosztja veled, mindenét!

 

                          Pecznyík Pál

                          1987.

Pecznyík Pál | Magyarországi Evangélikus Egyház

 

AZ ÚRISTEN KEGYELME

2020. augusztus 23. - Andreas

A Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap Útmutató vezérigéje: "Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad." (1Pt 5,5b) Túróczy Zoltán evangélikus püspökkel együtt vallhatom: Minden kegyelem az életemben!

Lásd írását, amely csak honlapomon érhető el a világhálón: https://www.garainyh.hu/wordtar2/Evangelikus%20lelkeszek%20igehirdetesei/Turoczy%20Zoltan%20irasai/CSAK%20KEGYELEM.rtf

S tekintsük át ezt a gazdag "kegyelmi ige" válogatást!

Az ÚR Isten kegyelme az Újszövetségben 

(válogatás az esztendő minden hetére;

keresse meg a RÚF szerint itt:

https://abibliamindenkie.hu/uj/

Év* Róm 1,7    „…Kegyelem nektek és békesség Istentől,…

         a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.” 

Hét* Igehely        

01* Lk 4,22                           

02* Jn 1,17

03* ApCsel 4,33

04* ApCsel 18,27

05* Róm 4,4

06* Róm 5,15

07* Róm 5,17

08* Róm 5,20  

09* Róm 5,21

10* Róm 6,1

11* Róm 6,14

12* Róm 6,15

13* Róm 11,6

14* Róm 12,3

15* Róm 12,6

16* 1Kor 1,3

17* 1Kor 3,10 

18* 1Kor 15,10

19* 2Kor 1,2

20* 2Kor 4,15

21* 2Kor 6,2

22* 2Kor 12,9

23* Gal 1,3

24* Gal 5,4

25* Ef 1,2

26* Ef 2,5

27* Ef 2,8

28* Ef 3,2

29* Ef 3,8

30* Ef 4,7 

31* Ef 6,24

32* Fil 1,2

33* Kol 1,2

34* Kol 4,18

35* 1Thessz 1,1

36* 2Thessz 1,2

37* 1Tim 1,2

38* 1Tim 6,21

39* 2Tim 1,2

40* 2Tim 4,22

41* Tit 1,4

42* Tit 2,11

43* Tit 3,15

44* Filem 1,3

45* Zsid 4,16

46* Zsid 13,25

47* 1Pt 1,2

48* 1Pt 2,19

49* 1Pt 5,10

50* 1Pt 5,12 

51* 2Pt 1,2

52* 2Jn 1,3

53* Jel 1,4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S egy "ráadás" ószövetségi bátorító ige, amely az ÚR mindenkor élő, minden gyermekére érvényes:

"Bízzál, Izráel, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani." (Zsolt 130,7)

Összeállította: G. A. (garainyh)

 A kegyelem és a törvény(i igazság?) dilemmája - HUNHÍR.info

 

JERUZSÁLEM PUSZTULÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE

2020. augusztus 16. - Andreas

JERUZSÁLEM PUSZTULÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE

 

A Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap az evangélikus egyházban egyben Jeruzsálem 70-ben bekövetkezett második pusztulásának emlékünnepe; melynek vezérigéje: „Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR, az a nép, amelyet örökségül választott.” (Zsolt 33,12)

A Zsidók Jézusért misszió közösségi oldalán ezeket olvashatjuk:

 

A VÖRÖS FONAL CSODÁJA

A Jeruzsálemi Talmudban olvassuk: „A Templom pusztulása előtti negyven éven át a nyugati fény kialudt, a bíbor fonal vörös maradt, és a sorsvetésnél az Úré mindig a balkézre esett. A Templom kapuit minden éjjel bezárták, de minden reggel tárva-nyitva találták.” (Jacob Neusner, The Yerushalmi, 156-157. o.) [A Templom i.sz. 70-ben pusztult el]

A Babiloni Talmud ezt állítja: „Rabbijaink azt tanították, hogy a Templom lerombolása előtti utolsó negyven év alatt a sors [ami az Úré] nem jobbkézre esett, a bíbor színű szövet nem fehéredett ki, a nyugati fény nem világított, a Hekel [a Templom] ajtajai pedig maguktól kinyíltak.” (Soncino változat, Yoma 39b).

Jom Kippurkor, az Engesztelés Napján két kecskebakot választottak ki, az egyiket az Örökkévaló számára zsidó népünk bűnéért való áldozatul, a másodikat pedig szó szerint bűnbakként. E második volt az Azázél bak, amely a pusztába vitte a nép bűneit, miután a főpap megvallotta felette a bűnöket. Erre az Azázél bakra egy bíbor fonalat kötöttek, melynek egy részét levágták és a Templom ajtajához kötötték. Minden évben a Templomnál levő vörös fonal kifehéredett, jelezve, hogy az Engesztelés Napján bemutatott áldozatot elfogadta az Úr. Ez a jelenség i.sz. 30-ig ismétlődött, de onnantól fogva a szál vörös maradt, minden évben, egészen a Templom elpusztulásáig. Ez kétségtelenül nagy riadalmat keltett zsidó népünkben. Ugyanis amikor Izrael megvallotta bűneit, és ceremónálisan ráhelyezte az Azázél kecskére, a bak halálával el lett a bűn is távolítva. A bűnt a vörös fonal (a vér színe) jelképezte. Ám mivel a színe vörös maradt, Izrael bűnét az Úr nem bocsátotta meg, és nem változott hófehérré, ahogy Jesájá/Ézsaiás proféta által az Úr kimondta: „No gyertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr! ha bűneitek skárlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú.” (Ézsaiás 1:18) Népünk tudta, hogy amikor a bíborvörös szál fehérré változik, az Örökkévaló elfogadta az engesztelést Jom Kippurkor, és megbocsátotta bűneinket. De i.sz. 30 után a fonal a Templom lerombolásáig 40 éven át nem fehéredett ki többé. De mit tett népünk 30-ban, ami miatt ilyen fordulat állt be a Jom Kippurra nézve? Néhány beszámoló szerint i.sz. 30 április 5-én (azaz niszán hó 14-én, a páskaáldozat napján) a Messiás Jesuát kiirtották Izraelből, aki önmagát odaszánta a halálra jóvátételi áldozatul a bűnökért. Így erre az eseményre került át az engesztelés, amely többé már nem érhető el a két kecskebak által Jom Kippurkor. Mintegy ártatlan páskabárányként a Messiást megölték, noha nem találtatott benne bűn! Ám ellentétben a Jom Kippur évenkénti áldozatával (amely mindig csak egy ideig takarta el a bűnt), a Messiás áldozatához egy ígéret társul: az Örökkévaló kegyelmet ad és megbocsát annak, aki elfogadja a Messiással való személyes kapcsolatot. Ez lényegében egy egyszeri esemény mindenki életében, nem pedig egy évente ismétlődő rituálé és áldozat. I.sz. 30-ban megváltozott az az eljárás, amely a bűnbocsánatról gondoskodik.

Forrás: https://hu-hu.facebook.com/zsidokjezusert/posts/1160316617389844/

A SORSVETÉS CSODÁJA

„A Templom pusztulása előtti negyven éven át… a sorsvetésnél az Úré mindig a balkézre esett…” Jeruzsálemi Talmud  „…a Templom lerombolása előtti utolsó negyven év alatt a sors [ami az Úré] nem jobbkézre esett…” Babiloni Talmud  Volt egy másik csoda is: ez az Engesztelés Napján (Jom Kippurkor) történt sorsvetéssel kapcsolatos. A sorsvetés döntötte el, hogy a két kecskebak közül melyik lesz „az Úré” és melyik lesz „Azázél”, vagyis a „bűnbak”: „…vessen sorsot Áron a két bakra, az egyiket sorsolja ki az Úrnak, a másikat Azázélnak.” (3Mózes 16:8) Az i.sz. 30 előtti kétszáz éven át, amikor a főpap kihúzott egyet a két kavics közül véletlenszerűen, a fekete és a fehér köveket évente egyenlő arányban húzta. De 30-tól fogva negyven éven át a főpap folyamatosan mindig a feketét húzta! Márpedig ennek az esélye csillagászati: egy a kettő-a-negyvenedikenhez. Másképp, ez olyan, mintha csukott szemmel egy megjelölt golyót szeretnénk kihúzni 1’099’511’627’776 közül (több, mint egytrillió közül) és pont eltalálnánk. Ehhez képest még az is kedvezőbb, hogy épp mi nyerjük meg a lottó ötöst. Azázél köve, vagyis a fekete kő i.sz. 30 és 70 között a valószínűségszámítás esélyeit meghazudtolva 40-szer jött ki egymás után! Ezt a sorozatot szörnyűségként konstatálták, és azt jelezte, hogy valami alapvetően megváltozott a Jom Kippur rituáléjában.

Forrás: https://www.facebook.com/zsidokjezusert/photos/a.683279671760210.1073741829.682475358507308/1161568880597951?hc_location=ufi

 

A ZSIDÓK KIRÁLYÁNAK HÍVTÁK  

Ki ez az ember?

Kik hívták Jesuát a zsidók királyának? Úgy tűnik, csupa nem autentikus személy: Pilátus, Júdea római helytartója, az ő katonái, akik megkorbácsolták és kigúnyolták Jézust, illetve a napkeleti bölcsek, akik Heródeshez azzal kopogtattak be, hogy megkérdezzék: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” 1 Az, hogy a zsidók közül Messiás fog támadni, akinek az uralma az egész világra kiterjed, a Babiloni Birodalom népei között is ismert tény lehetett – egyrészt a babiloni fogság alatt (és után is) létesült zsinagógák bibliai tanítása, másrészt Dániel (a fogságban szolgáló próféta) munkássága révén.2 Kik tagadták Jesua királyi mivoltát? Az Írások tanúságtétele szerint, népünk vallási vezetői. Íme a királyod jön hozzád, igazságos és győztes ő; szegény és szamáron nyargal. Pilátus így szólt a zsidókhoz: „Íme, a ti királyotok!” Azok pedig felkiáltottak: „Vidd el, vidd el, feszítsd meg!” Pilátus ezt mondta nekik: „A ti királyotokat feszítsem meg?” A főpapok így válaszoltak: „Nem királyunk van, hanem császárunk!” Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. 3 Miért volt ilyen jelentősége annak, hogy vajon Jesua népünk királya-e vagy sem? Konjahu volt az utolsó király Dávid trónján, róla és ivadékairól pedig súlyos szavakat szólt Jeremiás (Jirmejahu) próféta által az Úr: „…Egyetlen ivadékának sem sikerül Dávid trónjára ülnie, vagy valaha is uralkodnia Júdában.” 4 Az utána következő uralkodók már vagy nem voltak királyok (Zorobábel) vagy nem voltak Dávid házából származó, törvényes királyok (Hasmóneusok, Heródes). Az Örökkévaló azonban ígért Dávidnak egy utódot, aki örökké fog a Dávid trónján ülni, s az ígéretet Jeremiás által is megerősítette rögtön a következő fejezetben: Eljön majd az idő – így szól az ÚR –, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. Az ő idejében szabad lesz Júda, Izráel is biztonságban él, és így fogják nevezni: Az ÚR (az Örökkévaló) a mi igazságunk! 5 Ez a megígért Király a Messiás. Vajon Jézus fellépett-e azzal az igénnyel, hogy ő népünk királya legyen? Nos, Pilátus kérdésére igenlő feleletet adott.6 A Pészachot megelőzően pedig, amikor szamárháton dicsőségesen bevonult Jeruzsálembe, szavak nélkül is kifejezte, kinek tekinti önmagát.7 A zakariási prófécia ugyanis egy szamárháton érkező Messiás Királyról szól: Vigadj nagyon, Ción leánya, riadozzál, Jeruzsálem leánya! Íme a királyod jön hozzád, igazságos és győztes ő; szegény és szamáron nyargal, vemhén, nőstény szamárnak a fián. 8 Zsidó népünk közül sokan ma is úgy gondolják, hogy Jesua nem lehet a népünk királya, hiszen, mint mondják: nem hozott békét a földre, és nem építette fel a Templomot. Dániel a Messiás halálának idejéről szóló próféciájában abban is eligazít bennünket, hogy a Messiás megölése után mi fog következni. A felkentet 62 hét múlva meg fogják ölni, és nem marad semmije és senkije. A várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem hadserege: úgy lesz vége, mintha árvíz söpörné el. Folytonosan tart majd a háború egészen az időszak végéig. Ez a pusztulás véglegesen el van határozva. 9 (kiemelés tőlem – a szerk.) Mivel a prófécia szerint a ‘szent hely’ (Templom) állni fog Jeruzsálemben,* ezért fontos észrevennünk azt, hogy a Messiás első eljövetelekor nincs szükség a Templom felépítésére. Ellenkezőleg, a Messiás halála után fogják azt lerombolni. Ez meg is történt a rómaiak által, Titus vezetésével, i.sz. 70-ben. Majd pedig folytonosan fog tartani a háború egészen az időszak végéig. Ez valóban így van egészen napjainkig. A Messiás Király első érkezésekor alázatosan, szamárháton érkezett az övéihez, akik nem fogadták be. De épp az elutasítás révén vitte végbe, hogy halála és feltámadása által békét hozzon a szívekbe: Isten ugyanis a Messiásban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket… 10 Második eljövetelekor dicsőséges királyként és ítélőbíróként fog érkezni. Dániel, aki látta a Messiást meghalni és a Szenthelyet elpusztulni, látja a Messiást ráülni a Dávid trónjára is: Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú felé tartott, és odavezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. 11 Ha megbizonyosodsz arról, hogy Jesua valóban a megígért Messiás, kész vagy Őt elfogadni királyodnak életed felett?

Tar Kata  

A Zsidók Jézusért misszió budapesti vezetője

 

1 Máté 2:2
2  Dániel 2:31-45, 7, 9:26
3 János 19:14-16
4 Jeremiás (Jirmejahu) 22:24-30
5 Jeremiás 23:5-6
6 Máté 27:11
7 Lukács 19:35-38
8 Zakariás (Zechariah) 9:9, IMIT fordítás
9 Dániel 9:26, Egyszerű fordítás
10 2Korinthus 5:19a
11 Dániel 7:13-14

 

Forrás: https://zsidokjezusert.org/2020/08/11/a-zsidok-kiralyanak-hivtak/

AZ ÚR SOKRA BÍZATOTT SZOLGÁI

2020. augusztus 09. - Andreas

AZ ÚR SOKRA BÍZATOTT SZOLGÁI 

Kétszer is néven szólította az ÚR hét, sokra bízatott szolgáját. A Szentírásban csak róluk olvashatjuk ezt a különleges megszólítást. Rájuk is érvényes a Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap vezérigéje: „Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon.” (Lk 12,48b) Tekintsük át e „dupla” megszólításukkor kapott különleges üzeneteket, a RÚF szerint! A hetedik szolga megszólítását háromszor is olvashatjuk! S három, sokra bízott szolgáját még a régi nevén szólította! Ne feledjük; a keresztségben minket is keresztnevünkön szólított a Szentháromság Úr Isten! „De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Mert én, az Úr vagyok a te Istened, Izráel Szentje, a te szabadítód!” (Ézs 43,1.3a) És ez az ígéretük is van az ÚR nevéhez és tanításához ragaszkodóknak: „Akinek van füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek! Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja.” (Jel 2,17)

 1Móz 22,10-12 * „De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és megfogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala az égből: Ábrahám! Ábrahám! Ő így felelt: Itt vagyok. Az angyal így szólt: Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet.”

1Móz 46,2-3 * „Isten pedig éjszaka így szólt Izráelhez látomásban: Jákób! Jákób! Ő így felelt: Itt vagyok! Ekkor azt mondta: Én vagyok az Isten, atyádnak Istene! Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott!”

2Móz 3,4-6 * „Amikor az Úr látta, hogy odamegy megnézni, megszólította őt Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta: Mózes! Mózes! Ő pedig így felelt: Itt vagyok! Isten ekkor azt mondta: Ne jöjj közelebb! Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz! Majd ezt mondta: Én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene. Ekkor Mózes eltakarta az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre.”

1Sám 3,10-12 * „Az Úr pedig eljött, megállt, és szólította, mint azelőtt: Sámuel, Sámuel! Sámuel pedig így felelt: Szólj, mert hallja a te szolgád. Akkor az Úr ezt mondta Sámuelnek: Én olyan dolgot fogok véghezvinni Izráelben, hogy aki csak hallja, belecsendül mind a két füle. Mert kijelentettem neki, hogy örök ítéletet hozok háza népére azért a bűnért, amelyről tudta, hogy fiai azzal átkot vonnak vele magukra, és mégsem fenyítette meg őket.”

Lk 10,40-42 * „Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött, és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen! Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”

Lk 22,31-32 * Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited: azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet!”

ApCsel 9,3-5 * „Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: Ki vagy, Uram? Az így válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.”

ApCsel 22,6-8 * „Történt pedig, hogy amikor úton voltam, és Damaszkuszhoz közeledtem, déltájban hirtelen vakító fényesség sugárzott le rám az égből. A földre estem, és hangot hallottam, amely így szólt: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én pedig megkérdeztem: Ki vagy, Uram? És ő így szólt hozzám: Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl.”

ApCsel 26,13-15 * „Déltájban az úton láttam, ó, király, amint a mennyből a nap fényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és útitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre ezt kérdeztem: Ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.”

             Isten néven szólított gyermekei, sokra bízatott hű és okos sáfárként, csak egyet tehetnek; őt imádják egész életfolytatásukkal, mert: „Nincs hozzád hasonló, Uram! Nagy vagy te, és hatalmad által nagy a te neved.” (Jer 10,6) S ne feledjük, Megváltó Urunk ezt tette a kereszten: „Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, éli, lámá sabaktáni, azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” (Mt 27,46) – Mi is kiálthatunk hozzá mindenkor: „De te, Uram, Uram, tégy jót velem nevedért! Jóságos szereteteddel ments meg engem!” (Zsolt 109,21)

Összeállította: Garai András (garainyh.hu)

Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon... - Idézetek minden napra a ...   Keresztény élet: JÉZUSNAK TETT SZOLGÁLAT  

AZ ÚR JÉZUS A VILÁG VILÁGOSSÁGA

2020. augusztus 02. - Andreas

AZ ÚR JÉZUS A VILÁG VILÁGOSSÁGA 

S az ő követőinek is azzá kell lenniük; s mert az Isten világosság; az ő gyermekei a világosságban járnak. A Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap vezérigéje erre figyelmezteti a christianusokat: „Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség.” (Ef 5,8-9) Tekintsük át a Szentírás legfontosabb egy tucat igéjét a RÚF szerint, amelyekben a világosság, mint ragozatlan főnév előfordul, és segít megérteni vezérigénk nekünk szóló üzenetét! 

1Móz 1,3-4 * „Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől.”

Zsolt 112,4 * Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz.”

Péld 4,18 * „Az igazak ösvénye olyan, mint a felragyogó világosság, mely egyre világosabb lesz délig.”

Ézs 9,1 * „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog.”

Lk 11,35 * „Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen!”

Lk 16,8 * „Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai.”

Jn 1,9 * „Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.”

Jn 12,35-36 * „Jézus ezt mondta nekik: Még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket; mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek! Ezeket mondta Jézus, majd elment és elrejtőzött előlük.”

Róm 13,12 * „Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.”

2Kor 4,6 * „Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.”

1Thessz 5,5 * „Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.”

1Jn 1,5 * „Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.” 

            A christianusok számára alapvető fontosságú az ÚR Jézus kijelentése önmagáról és mirólunk! „Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn 8,12) „Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok.” (Jn 9,5) „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. – Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,14.16)

Összeállította: Garai András (garainyh.hu)

Jézus a világ világossága (úrnapi igehirdetés) | Beregújfalui Ev ...  Máté 5:14 Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a ...   Világ világossága - Home | Facebook   Budapest Missziós Központ / Budapest Mission Center - Events ...

ISTEN HÁZA NÉPE

2020. július 26. - Andreas

A Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap Útmutató vezérigéje ez: "Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek." (Ef 2,19)

Isten népe a világban

Pecznyík Pál archív bizonyságtétele a MERA rádióban

(János 17,15)

Kedves hallgatóim; János evangéliumából, Jézus főpapi imájából olvasok fel egy verset, a 17. fejezet 15. versét, Jézus szavait: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól”! Isten megváltott népének nem ez a földi hon igazi hazája. Ebben: csupán néhány évtizedig sátorozik. Miképpen Izrael fiai sátoroztak 40 évig a Sínai pusztában. Isten népének igazi örökkévaló otthona a mennyben van. Habár abba: csak feltámadása után teheti be lábát. De Megváltó Urunk szavai alapján, mennyei Atyánk oltalma és védelme alatt, biztonságban sátorozhatunk, már itt a földön is. Erre a biztonságra és védelemre pedig, nagyon is szükségünk van! Hiszen ős ellenségünk a Sátán, még mindig uralmat gyakorol a földön. És az általa elcsábított embereket, semmiképpen nem akarja kiengedni hatalma alól. Ezért van nagy öröm Isten angyalai előtt, egy bűnös ember megtérésén! Ha egy megtért ember kiszabadul a Sátán fogságából. Isten megváltott gyermekeinek azonban felelős megbízatásuk is van, még pedig addig, amíg el nem hangzik feléjük az égi hazahívó szó! Ez a fontos megbízatás pedig nem más, mint az Úr Jézusról való hűséges bizonyságtétel, a világ fiai előtt! Bizonyára, nem könnyű feladat ez, egy olyan világban, ahol Isten tisztelete, imádata helyett, istentagadás, istenkáromlás és a szabadosság virágzik. Ahol az iszákosság, a drog, paráznaság, bálványimádás bűne úgy terjed, mint fertőző betegség. Az erkölcs pedig, régtől a padlón hever. Ahol a bűnt már nem szégyen, hanem még hivalkodnak is vele. És így, Isten gyermekeit is fenyegeti a csábítás veszélye. Ezért nem csoda, ha ilyen körülmények között, Jézusról szóló bizonyságtételük, legtöbbször a hitetlenség és visszautasítás kemény falába ütközik. És ha megkérdeznek némely világi embert, hogy olvas-e Bibliát, legtöbbször, nemleges választ kapnak. Csak elvétve találkoznak olyan emberrel, aki szívesen figyel bizonyságtételükre, és elismeri Isten létezését és mindenhatóságát! Megérti, hogy néki magának is, létfontosságú kérdés: hol fogja eltölteni az örökkévalóságot! Örök fényben e, vagy örök sötétségben. Isten megváltott népe is, ugyanúgy idegen, ezen a földön, miképpen Jézus volt, népe között. Még Názáret népe sem ismerte föl Benne, Isten egyszülött Fiát, a Fiú Istent! A népe között végbe vitt gyógyításai és csodái láttán sem. Csupán magukhoz hasonló egyszerű életű tanító Rabbit láttak benne. Mivel – lelkileg – vakok voltak papjaikkal, vezetőikkel együtt. Sőt, vezetőik még rajtuk is túltettek, mert azt hangoztatták, hogy Jézus, ördög által űzi ki az ördögöket, a megszállott emberekből. Szombat-ünneprontót láttak benne, aki igyekezett megnyirbálni tekintélyüket a nép előtt. Nos, Isten gyermekei, ilyen hitetlen és Isten ellen lázadó és bűnöket halmozó közegben élik napjaikat, éveiket. Még jó, ha – tettlegesen – nem bántják őket. Habár, távoli országokban, már egyre jobban terjed a keresztyének üldözése! Az üldözők talán nem is sejtik, hogy hívő testvéreink drága lelkének nem árthatnak! Csak testük sátorában tehetnek kárt. Lelkük sátra pedig úgyis, előbb vagy utóbb romba dől, és itt marad. Őket az a boldog hit és bizonyosság élteti, hogy a feltámadás nagy napján, hallhatatlan lelkük, egy dicsőséges és romolhatatlan új testet, új fehér ruhát ölthet fel magára. Melyet majd sohasem kell levetnie. És az a boldog bizonyosság élteti Isten gyermekeit, hogy minden múló nappal közelebb kerülhetnek új és örökkévaló dicsőséges otthonukhoz, melyet Isten régen elkészített megváltott gyermekei számára. Ezért ők boldog reménységgel várják azt a szép pillanatot, melyben Isten, kiemeli őket ebből az elmúló világból, hogy Vele élhessenek örökké, dicsőséges országában! Ezért, mérhetetlen sokat veszítenek azok, akik – könnyelműen – megvetik az Isten népéhez való tartozást. Akik azt gondolják, hogy a földi paradicsomnál nincs szebb élet. És mivel nem hisznek a túlvilági életben, ezért számukra a temető, végállomás. Isten őrizzen mindenkit az ilyen szomorú szemlélettől. Hiszen a földi lét, csak átszállóhely a lélek számára. Pillanatnyi idő, az örökkévalósághoz képest. Isten drága hívása azonban, csak halálunk percéig érvényes! Aki ezt nem veszi figyelembe, az a kárhozatban fog gyötrődni miatta, örökké! Áldott legyen Isten, aki a bűnbánókat még ma is hívja magához, abba a honba melyet elkészített számukra. Ámen.

De miért is lehetünk mi is Isten háza népe? Íme, Pál indoklása a további versekben: "Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Lélek által." (Ef 2,20-22)

Összeállította: G. A. (garainyh.hu)

Keresztény élet: Pecznyík Pál : A vigasztalás Istene     Pecznyík Pál 90 éves!     Pecznyík Pál: Evangéliumi versek 1-2. (2009) - antikvarium.hu

MEG VAGYOK KERESZTELVE!

2020. július 19. - Andreas

Isten a keresztneveden szólított!

A Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap vezérigéje: "De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!" (Ézs 43,1)

Egy öt éve megjelent írásommal szeretném bátorítani minden kedves Olvasómat! Mást ma sem tudnák vallani erről a tényről:

Meg vagyok keresztelve!

12 újszövetségi bátorító ige a keresztségre készülőknek 

Szeretett evangélikus keresztyén hittestvér jelöltem és hozzád tartozóid az Úrban!

A keresztség szentségének vételére készülve, vagy kicsiny gyermeketeket ezért elhozva; mint szülő, keresztszülő, nagyszülő, testvér; egy hatvanöt éve megkeresztelt „vén” (= presbiter) keresztyén (= christianus) vallomását olvashatod az alábbiakban, hogy jobban megismerve a keresztségben rejlő nagy kincset, megerősödjék s felbátorodjék a szíved az Úr Jézus követésére! Írásom címéül reformátorunk közismert mondását választottam: „Baptisatus sum!” Ő kísértései között, csüggedéseiben rápillantva erre, a papírlapra és/vagy asztalára nagy betűkkel felírt mondatára; erőt merített a további munkájához. Már a konfirmációi órákon hallottam erről, s azóta én is vallom: vádolhat bárhogyan a Sátán és ellenségeim, sőt a saját lelkiismeretem is, magamat ezzel erősítem: én meg vagyok keresztelve, testestől-lelkestől, életemben-halálomban Jézus Krisztus tulajdona vagyok; s az ÚR Isten, emberileg érthetetlenül és „megbotránkoztatóan” szeret engem!

Kedves Olvasó! Te is az övé lehetsz, miután részesültél a keresztség szentségében! Ezért, a Luther Kis kátéjában található „Szentírási igék házi gyűjteménye” után szabadon; összegyűjtöttem egy tucat olyan igét az Újszövetségből a keresztséggel kapcsolatosan, amelyek életem során bátorítást és megerősítést jelentettek számomra, evangélikus keresztyén életfolytatásomban, és az alábbiakban néhány mondatos „kommentár” kíséretében megosztom veled e kincseket, melyek igazi aranymondások; minden aranynál többet jelentenek a számomra, mert az örök élet beszéde rejlik bennük!

Mi vár rád a keresztségben? A keresztvízzel együtt egy ige és egy áldás bizonyára. A te alkotó Urad keresztel meg téged, szólít keresztneveden, és bátorít; ne félj, mert mostantól nemcsak a teremtés, de a megváltás és a megszentelés jogán is az övé vagy (lásd Ézs 43,1)! S elhangzik feletted is: „A mindenható Isten, Jézus Krisztus Urunk Atyja, aki téged vízzel és Szentlélekkel újonnan szült, és bűnödet megbocsátotta, erősítsen meg téged kegyelmével az örök életre!” (Liturgikus könyv) Ne feledd; nem a víz „mennyisége” és nem a te alkalmatos voltod teszi hathatóssá a keresztséget az életedben, hanem Isten megelőlegezett bizalma, elédbe jövő szeretete! A hit, kisgyermekeknél, utólagos előfeltétele a szentség érvényességének, ami önmagában bőséges isteni kincs, de személyes hit nélkül semmit sem használ majd neked! Ezért a konfirmáció során, saját meggyőződéseddel vallhatod meg Jézust Uradnak s személyes Megváltódnak! Természetesen, ha már felnőttként jutottál élő krisztushitre Isten kegyelmes szeretetéből, akkor a te tudatos döntésed és hitvallásod alapján nyerheted el a keresztség szentségét, amelynek cselekvő alanya a Szentháromság egy örök Isten; s te csak „hagyod”, hogy ily módon is szeressen az Isten; és így örökbe fogadott gyermeke, s az örök élet részese lehess! Ne feledd: a keresztség nem mágikus cselekmény, s csak hit által visz üdvösségre! Isten szuverén Úr, és hit nélkül te sem lehetsz kedves őelőtte (lásd Zsid 11,6)! Ám a kezdet Istené; megelőző szeretetével átölel s kezében tartja életed (lásd 1Jn 4,19)!    

1 * A mi keresztségünk alapja az Úr Jézus keresztsége, aki valóságos Istenként, mindenben valóságos emberré lett értünk; beállt a bűnvalló bűnösök sorába és kérte Jánost, őt is keresztelje meg a bűnbánat keresztségével, noha őbenne nincsen bűn. A Szentháromság mindhárom személye részt vett ezen a keresztelőn; miérettünk, hogy a mi keresztségünk is a Szentháromság egy igaz, örök Isten nevében történhessen: „Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt az ég, és látta, hogy Isten Lelke mint egy galamb aláereszkedik, és őreá száll. És íme, hang hallatszott a mennyből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” (Mt 3,16–17) Csak reá hallgassunk s őt kövessük!

2 * Nem csak Jézushoz illett, hogy így töltsön be minden igazságot, hanem minden leendő követőjéhez is. Ezért ezt a küldetést adta mindenkori tanítványainak, mennybemenetele előtt az Úr Jézus: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.” (Mt 28,19) A tanítványság előfeltétele, hogy Isten teremtményéből, megtérés és újjászületés által az ő gyermeke légy; csak így szolgálhatsz neki egész életfolytatásoddal!

3 * Így kezdődött pünkösdkor, a keresztyénné létel: Az első gyülekezet tagjaihoz szólt a tagadásából megtérített oszlopapostol, Péter: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” (ApCsel 2,38–39) Senki sincs kizárva az örök életből, ő minden ember üdvösségét akarja; rád is vár, és most is hív (lásd 1Tim 2,4)!

4 * A pogány százados, Kornéliusz házába is elment Péter, és amíg hirdette nekik Krisztust, megismétlődött a pünkösdi csoda: „Vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy vették a Szentlelket, mint mi? És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig kérték, hogy maradjon náluk néhány napig.” (ApCsel 10,47–48) Isten újonnan megkeresztelt, megtért gyermekeinek szükségük van a tanításra, hogy hitükben megerősödve, ők is örömhírmondó tanúságtevői legyenek Uruknak!

5 * Isten laikus szolgálattevőket is felhasználhat áldott eszközül mások hitre jutásában. Bizonyára téged is körülvettek ilyen lelki testvérek, családtagok, ismerősök, akik imádkoztak érted, hogy christianus lehess. Az egyik diakónus a hét közül (lásd ApCsel 6,5) elment Samária városába és ott tett bizonyságot hitéről, és „amikor hittek Fülöpnek, aki az Isten országáról és a Jézus Krisztus nevéről szóló evangéliumot hirdette, megkeresztelkedtek, férfiak és nők egyaránt.” (ApCsel 8,12) Így valósul meg Jézus, mennybemenetele előtt, tanúskodásra adott megbízatása (lásd ApCsel 1,8)! Te is az ő hiteles tanúja lehetsz, akár az idegenek között is!

6 * Miként Fülöpöt is felhasználta az Úr az etióp kincstárnok megtérítésében s megkeresztelésében, mert engedelmeskedett vezetésének s elindult a néptelen gázai útra: „Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt a főember: Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp: Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt: Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.” (ApCsel 8,36–37) Ennyire egyszerű az üdvösséget elnyerni, hogy még egy gyermek is megteheti; hiszen Jézus magához hívja és nekik ígéri Isten országát (lásd a gyermekek evangéliumát, amely a te kereszteléseden is elhangzott; Mt 19,13–15; Mk 10,13–16)!

7 * A pogányok apostola, a filippi börtönőrnek hirdethette, hogy csak hit által üdvözülhetnek: „Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt.  Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben.” (ApCsel 16,33–34) A mi legjobb „jócselekedetünk” is csak az Úr Jézusban való hit lehet; míg a „főbűn” a hitetlenség (lásd Jn 16,9)!

8 * S Pál apostol, most tőlünk is megkérdi, hogy tudjuk is, kiben s miért hiszünk: „Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.” (Róm 6,3–4) Reformátorunk szerint: „egész életünk nem egyéb, mint szakadatlan lelki keresztség, egészen a halálig”!

9 * S az apostoltól tanulhatjuk meg, mit jelent új életben járni, s mi ennek a következménye: „Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra.” (Gal 3,26–27) S ha ez megtörtént, örömmel tehetünk róla bizonyságot embertársainknak: Krisztus él bennem a hit által (lásd Gal 2,20)! A keresztségben kapott új élet napról-napra megújuló bűnbánatot és Isten bocsánatáért való hálás hitet s neki engedelmes szolgálatot jelent. Így lehet állandó erőforrássá számunkra ez a megismételhetetlen tény: „Meg vagyok keresztelve!”  

10 * Ez az egyetlen szentség, amelyet minden történelmi egyház kölcsönösen elfogad s érvényesnek tekint; engedelmeskedve az apostoli tanításnak: „egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben.” (Ef 4,5–6) Éljünk tehát elhívatásunkhoz méltóan; a hit nagykorúságában és egységében, a Szentháromságot dicsőítve egész életfolytatásunkkal!   

11 * Péter emlékeztet az első ítéletre; Nóé bárkájában csak nyolc lélek menekült meg az özönvízen át, mert ő Istennel járt és kegyelemet talált az ÚR előtt! „Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által.” (1Pt 3,21) Dr. Luther Márton így tanít: „Krisztus a keresztségbe minden időre belevegyítette ártatlan piros vérét. Miért? Mert a szent keresztséget is ugyanaz a vér szerezte meg nekünk, amely értünk kiomlott és bűneinkért megfizetett. Krisztus vére érdemét és erejét a keresztségbe helyezte, hogy abban legyen a miénk!” Aranyevangéliumában (lásd Jn 3,16) Isten minden embernek felkínálja a megmenekülés egyetlen útját az ítélet elől; s ennek megvalósítása érdekében adja ki máig vissza nem vont, utolsó parancsát Jézus Urunk.

12 * Minden őt követő christianusra érvényes, minden időben ez a missziói parancs: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Mk 16,15–16) Ebben jut teljességre a keresztség célja és értelme; ha Isten örök szeretettel szeret téged, és veled kívánja eltölteni az örökkévalóságot, te nem szereted annyira embertársaidat, hogy mindent meg tégy az ő örök üdvösségük érdekében, amire talentumokat és küldetést kaptál Uradtól?! 

„Erőnk magában mit sem ér, / De küzd értünk a hős vezér, / Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, / Ő a mi diadalmunk.” (EÉ 254,2)

Zárszó helyett egy háromszavas összegzést adok: Minden kegyelem az életemben! S ezt a háromszor evangélikus püspökké választott Túróczy Zoltán vallomásával tudom a leghitelesebben „megindokolni”: Isten számomra is csak kegyelem, aki a keresztségben gyermekévé fogadott és Jézus érdeméért, hit által az üdvösség részesévé tett, s azóta is „megbotránkoztató módon” szeret engem! Ezért:

„Én mindennap kimondhatatlan szükségét érzem és mindennap csodálatos, boldog örömmel mondogatom magamnak újra és újra: az én Istenem csak kegyelem, semmi más, csak kegyelem! Minden útja kegyelem! A Golgotha útja is kegyelem! Az én üdvösségem felé vezető útja is kegyelem! Csak kegyelem! Áldassék örökkön-örökké ezért a hihetetlen kegyelemért az Ő szent neve!”

Drága, keresztelésre készülő evangélikus Testvérem!

Azt kívánom, hogy Isten megkeresztelt gyermekeként, keresztyén életed során, te is megtapasztalhasd e tucatnyi aranymondás igazságát és összegzésként majd elmondhasd: Minden kegyelem az életemben!

Nyíregyháza, 2015. Vízkereszt után.

 

Hittestvéri üdvözlettel: Garai András

a nyíregyházi, nagytemplomi gyülekezet presbitere (garainyh.hu)

 

A felhasznált idézetek forrásai:

BIBLIA – Revideált Új Fordítás (RÚF 2014.)

Túróczy Zoltán: Csak kegyelem – Evangélikus evangélizáció, Budapest, 1949.

Jer, örvendjünk keresztyének! – Harangozó kiadás, Második kiadás, Győr, 1944.

(E könyvet és a keresztnevemet is, anyai nagyapámtól „örököltem”!)

S a tizenkét bátorító ige mellé „ráadásként”, egy bátorító vers:

 

Füle Lajos

MINDEN KEGYELEM

 

Az ember gyakran változik

Néha égbe száll és álmodik

Máskor porban csúszik, alig jár

És mindene fáj.

 

Jól csak az Isten látja őt,

Ki kézben tartja az időt,

Múltat, jelent és jövőt

Együtt lát...

 

Utak váltakoznak, fény, mélységes éj

De minden kegyelem, minden kegyelem, ne félj!

* * *

CSAK KEGYELEM!

2020. július 12. - Andreas

A Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap vezérigéje: "Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka;" (Ef 2,8) Túróczy Zoltán püspök "Csak kegyelem" című és tárgyú rövid írása elérhető személyes honlapomon, itt:

https://www.garainyh.hu/wordtar2/Evangelikus%20lelkeszek%20igehirdetesei/Turoczy%20Zoltan%20irasai/CSAK%20KEGYELEM.rtf

Ezért csak annak utolsó mondatait idézem a vezérige kapcsán:

Nem tudom, hogy te most szükségét érzed-e ennek a kegyelemnek. Én mindennap kimondhatatlan szükségét érzem és mindennap csodálatos, boldog örömmel mondogatom magamnak újra és újra: az én Istenem csak kegyelem, semmi más csak kegyelem! Minden útja kegyelem! A Golgotha útja is kegyelem! Az én üdvösségem felé vezető útja is kegyelem! Csak kegyelem! Áldassék örökkön-örökké ezért a hihetetlen kegyelemért az Ő szent neve!

 

Túróczy Zoltán: Csak kegyelem

Túróczy Zoltán evangélikus püspök

„EGYMÁS” - Igék az Újszövetségben

2020. július 05. - Andreas

 „EGYMÁS” - Igék az Újszövetségben 

A Szentháromság ünnepe utáni negyedik vasárnap Útmutató vezérigéje ez: Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.” (Gal 6,2) Az Újszövetségi Szentírásban 120 igeversben, 130 esetben található meg az „egymás” kölcsönös névmás különböző ragozott formában, a RÚF szerint; (természetesen más fordításokat vizsgálva, más eredményt kaphatunk). Íme: 

Mt 21,25 * Honnan való volt János keresztsége: mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között: Ha azt mondjuk, mennyből, azt fogja mondani nekünk: Akkor miért nem hittetek neki?

Mt 21,38 * De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között: Ez az örökös! Gyertek, öljük meg, hogy mienk legyen az örökség.

Mt 22,26 * Hasonlóan a második is, a harmadik is, és így egymás után mind a hét.

Mt 24,10 * Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást.

Mt 25,32 * Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.

Mk 1,27 * Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól: Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki.

Mk 4,41 * Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?

Mk 8,16 * Ők pedig tanakodni kezdtek egymás között, hogy nincs kenyerük.

Mk 9,10 * Engedelmeskedtek a parancsnak, de azon tanakodtak egymás között, mit jelent a halottak közül való feltámadás.

Mk 9,34 * Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak egymás között az úton, hogy ki a legnagyobb?

Mk 9,50 * Jó a só, de ha a só ízét veszti, hogyan adjátok vissza az ízét? Legyen bennetek só, és éljetek békességben egymással!”

Mk 10,26 * Ők pedig még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás között: Akkor ki üdvözülhet?

Mk 11,31 * Azok pedig így tanakodtak egymás között: Ha azt mondjuk, a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki?

Mk 12,7 * A munkások azonban ezt mondták egymás között: Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és mienk lesz az örökség!

Mk 14,19 * Elszomorodva egymás után kezdték kérdezgetni tőle: Csak nem én?

Mk 16,3 * és így beszélgettek egymás között: Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?

Lk 2,15 * Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott.

Lk 4,36 * Rémület fogta el mindnyájukat, és így szóltak egymáshoz: Miféle beszéd ez, hogy hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok kimennek?!

Lk 6,11 * Azokat pedig esztelen indulat szállta meg, és arról beszéltek egymás között, hogy mit tegyenek Jézussal.

Lk 7,32 * Hasonlók a piacon ülő gyermekekhez, akik azt kiáltják egymásnak: Zenéltünk nektek, és nem táncoltatok, siratót mondtunk, és nem sírtatok.

Lk 7,49 * Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között: Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja?

Lk 8,25 * Ekkor ezt kérdezte tőlük: Hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva mondogatták egymásnak: Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?

Lk 12,1 * Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak a tanítványaihoz: Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól!

Lk 20,5 * Ők pedig így tanakodtak egymás között: Ha azt mondjuk, mennyből, azt fogja mondani: Akkor miért nem hittetek neki?

Lk 20,14 * De mikor meglátták őt a munkások, így tanakodtak egymás között: Ez az örökös! Öljük meg őt, hogy mienk legyen az örökség!

Lk 22,23 * Azok pedig kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni.

Lk 23,12 * Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással, korábban ugyanis ellenségek voltak.

Lk 24,14 * és beszélgettek egymással mindarról, ami történt.

Lk 24,15 * Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük.

Lk 24,17 * Ő pedig így szólt hozzájuk: Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak.

Lk 24,32 * Ekkor így szóltak egymáshoz: Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?

Jn 4,33 * A tanítványok egymást kérdezgették: Valaki talán hozott neki enni?

Jn 5,44 * Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek?

Jn 6,43 * Jézus így válaszolt nekik: Ne zúgolódjatok egymás között!

Jn 6,52 * A zsidók vitatkozni kezdtek egymás között, és ezt kérdezték: Hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül?

Jn 7,35 * A zsidók erre így beszéltek egymás között: Hová akar menni, hogy nem találjuk meg? Talán a görögök között lévő szórványba készül, és a görögöket akarja tanítani?

Jn 8,9 * Azok pedig ezt hallva, egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen.

Jn 11,56 * Keresték Jézust, és a templomban megállva így tanakodtak egymás között: Mit gondoltok, lehet, hogy el sem jön az ünnepre?

Jn 12,19 * A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni: íme, a világ őt követi!

Jn 13,14 * Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.

Jn 13,22 * Zavartan néztek egymásra a tanítványok: vajon kiről beszél?

Jn 13,34 * Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!

Jn 13,35 * Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.

Jn 15,12 * Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.

Jn 15,17 * Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.

Jn 16,17 * A tanítványai közül némelyek ezt kérdezték egymástól: Mi az, amit mond nekünk: Egy kis idő, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem, és ez: Mert én elmegyek az Atyához?

Jn 16,19 * Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik: Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam: Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem?

Jn 19,24 * Ezt mondták egymásnak: Ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen! Így teljesedett be az Írás: „Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek.” Ezt tették a katonák.

ApCsel 2,12 * Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól: Mi akar ez lenni?

ApCsel 4,15 * Felszólították tehát őket, hogy menjenek ki a nagytanács elől, és így tanakodtak egymás között:

ApCsel 7,26 * Másnap éppen veszekedtek, amikor megjelent közöttük, ki akarta őket békíteni, és ezt mondta: Férfiak, testvérek vagytok, miért bántjátok egymást?

ApCsel 15,25 * egymás között egyetértésre jutva, jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk és küldjünk hozzátok a mi szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal,

ApCsel 15,39 * Emiatt meghasonlás támadt közöttük, és ezért különváltak egymástól: Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusra.

ApCsel 19,38 * Ha tehát Demeternek és a hozzá tartozó kézműveseknek panaszuk van valaki ellen, vannak törvénykezési napok, és vannak helytartók, pereljenek ott egymással!

ApCsel 21,6 * Ezután elbúcsúztunk egymástól, mi hajóra szálltunk, ők pedig visszatértek otthonukba.

ApCsel 26,31 * Távozóban így beszélgettek egymás között: Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember.

ApCsel 28,4 * Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz: Bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem engedi, hogy életben maradjon.

ApCsel 28,25 * Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, és ekkor Pál ezt az egy igét mondta nekik: Helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás próféta által atyáitokról:

Róm 1,12 * azaz, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által.

Róm 1,24 * Ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét.

Róm 1,27 * ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt ébredt vágy bennük: férfiak férfiakkal fajtalankodnak, de el is veszik tévelygésük méltó büntetését önmagukban.

Róm 12,5 * úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai.

Róm 12,10 * a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők,

Róm 12,16 * Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.

Róm 13,8 * Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt.

Róm 14,13 * Ne ítélgessük hát többé egymást, hanem azt ítéljétek meg inkább, miként nem okoztok a testvéreteknek megütközést vagy botránkozást.

Róm 15,7 * Ezért fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére.

Róm 15,14 * Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani.

Róm 16,16 * Köszöntsétek egymást szent csókkal! Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete.

1Kor 6,7 * Egyáltalán már az is nagy kudarc, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt?

1Kor 7,5 * Ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a Sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni.

1Kor 11,33 * Azért tehát, testvéreim, ha evésre egybegyűltök, várjátok meg egymást.

1Kor 12,25 * hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok.

1Kor 14,27 * Ha nyelveken szól is valaki, ketten vagy legfeljebb hárman szóljanak, mégpedig egymás után; egyvalaki pedig magyarázza meg!

1Kor 16,20 * Köszöntenek titeket a testvérek mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal!

2Kor 6,14 * Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez?

2Kor 13,12 * Köszöntsétek egymást szent csókkal; köszöntenek titeket a szentek mind.

Gal 5,13 * Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak.

Gal 5,15 * Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emésszétek egymást!

Gal 5,17 * Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.

Gal 5,26 * Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.

Gal 6,2 * Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.

Ef 4,2 * teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel,

Ef 4,25 * Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak.

Ef 4,32 * Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.

Ef 5,19 * mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak,

Ef 5,21* Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében.

Fil 2,3 * Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál;

Kol 3,9 * Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt,

Kol 3,13 * Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.

Kol 3,16 * Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.

1Thessz 3,12 * titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket.

1Thessz 4,9 * A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre,

1Thessz 4,18 * Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel!

1Thessz 5,11 * Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.

1Thessz 5,13 * Munkájukért nagyon becsüljétek és szeressétek őket! Éljetek egymással békességben!

1Thessz 5,15 * Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt.

2Thessz 1,3 * Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön-nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban,

Tit 3,3 * Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők.

Zsid 3,13 * Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy a bűn csábítása közületek senkit meg ne keményítsen.

Zsid 10,24 * Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk.

Zsid 10,25 * Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.

Jak 4,11 * Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélőbírája vagy a törvénynek.

Jak 5,9 * Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a bíró az ajtó előtt áll.

Jak 5,16 * Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.

1Pt 1,22 * Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek,

1Pt 4,8 * Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez.

1Pt 4,9 * Legyetek egymás iránt vendégszeretők zúgolódás nélkül.

1Pt 4,10 * Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai:

1Pt 5,5 * Ugyanúgy, ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.

1Pt 5,14 * Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok.

1Jn 1,7 * Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

1Jn 3,11 * Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást,

1Jn 3,23 * Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő Fia, Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk.

1Jn 4,7 * Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent;

1Jn 4,11 * Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.

1Jn 4,12 * Istent soha senki nem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.

2Jn 1,5 * Nem úgy kérlek téged, Úrnőm, mintha új parancsolatot írnék neked, sőt azt írom, ami kezdettől fogva a miénk volt: hogy szeressük egymást.

Jel 6,4 * És kijött egy másik ló, egy tűzvörös, és a rajta ülőnek megadatott, hogy elvegye a békességet a földről, sőt hogy öldössék egymást az emberek; és nagy kard adatott neki.

Jel 11,10 * A föld lakói pedig örülnek ennek, és vigadnak, ajándékokat küldenek egymásnak: mert ez a két próféta gyötörte meg a föld lakóit. 

   Mivel Isten fontosnak tartotta, hogy a kölcsönös teherhordozásra ennyi sok igében hívja fel gyermekei figyelmét, ezért mi is vegyük komolyan a felszólítást és engedelmeskedjünk Urunk és Istenünk akaratának! „Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk.” (Róm 15,1)

                                                                                                                Összeállította: Garai András (garainyh.hu)

                                                                                                                                          #GaraiNyh #AndreasBlog

 

Egymás terhét hordozzátok -- Carry each other's burdens -- Llevar ...

Az egy elveszett bárány...

2020. június 28. - Andreas
Az elveszett juh
A Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap vezérigéje: "Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet." (Lk 19,10)
Jézus a mi jó Pásztorunk!
"És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében..." (lásd Lk 15,1-10)
A jó pásztor - Prédikáció - YouTube

 

SZÁZ JUHOCSKÁM

1. Száz juhocskám mind együtt legelt. Egy közülük vajon hova lett? Valahol a zöld erdőbe’ bent, A jó útról jaj, de messze ment!

2. Megyek, megyek, megkeresem őt, Bejárom az erdőt és mezőt. Legyen az út bármilyen kemény, Juhocskámat visszahozom én.

3. Visszahozom az én vállamon, Összetörve, sebezve nagyon. Sebeire balzsamot teszek, Ó, milyen nagy ez a szeretet!

4. Ó, milyen nagy ez a szeretet, Melyet kimondani se lehet, Ott a béke, ott a nyugalom Drága, hű szíveden, Jézusom!

EKE Énekeskönyv 229. Száz juhocskám

https://ekealapitvany.hu/enekeskonyv/229.html

 Jézus, a jó pásztor - "Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.” (Jn10,11)

Téged megmenthetett-e már?

Képek forrása: Internet

Ma 490 éves az Ágostai Hitvallás!

2020. június 25. - Andreas

490 éves az Ágostai Hitvallás

 

 1. június 25-én (szombaton), az ágostai birodalmi gyűlésen olvasták fel a Confessio Augustana latin nevet viselő 28 hitcikkből álló iratot. Az Ágostai Hitvallás emléknapjának evangéliuma áll előttünk ez évben az Útmutató reggeli igeszakaszában, s ebben Urunk így bátorít: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32) Az Előszó (amely nem Melanchthontól származik) felett álló zsoltárvers (amely az első hivatalos kiadás címlapján olvasható és az ünnep vezérigéje lett), erről tesz bizonyságot: „Királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent.” (Zsolt 119,46) De miről is szól a világ evangélikusságának egyik legfőbb, mértékadó hitvallása?

A német birodalmi gyűlésen a lutheri reformáció oldalán álló rendek, választófejedelmek, városok azzal a céllal nyújtották be, olvasták fel, és adták át német és latin nyelvű kéziratban V. Károly német-római császárnak, hogy világossá tegyék; „igehirdetőink és a magunk hitvallását a vallás kérdésében: így tanítottak nálunk mindeddig a Szentírás és Isten tiszta igéje alapján.” Tekintsük át e hitvallás I. része 21 fő hitcikkének a címét, mert ezek egyben annak tartalmát is jelzik:

 1. Istenről
 2. Az eredeti bűnről
 • Az Isten Fiáról
 1. A megigazulásról
 2. Az egyházi szolgálatról
 3. Az új engedelmességről
 • Az egyházról
 • Mi az egyház?
 1. A keresztségről
 2. Az úrvacsoráról
 3. A gyónásról
 • A bűnbánatról
 • A szentségekkel élésről
 • Az egyházi rendről
 1. Az egyházi szokásokról
 • A közügyekről
 • Krisztus ítéletre való visszajöveteléről
 • A szabad akaratról
 • A bűn okáról
 1. A hitről és a jó cselekedetekről
 • A szentek tiszteletéről

A hitvallás II. része a megszüntetett visszaélésekről szól a XXII–XXVIII. hitcikkekben. A fő hitcikkek új fordításban a GyLK (Gyülekezeti Liturgikus Könyv) 547-559. oldalain is megtalálhatóak, ezért ezekből csupán három, közismert (?) gondolatot idézünk e „hétköznapi” ünnep kapcsán.

„Ugyanezt tanítják a régi egyházi írók is. Ambrosius ugyanis így szól: »Isten azt végezte, hogy aki Krisztusban hisz, az üdvözül, és cselekedet nélkül, egyedül hittel, ingyen nyeri el a bűnök bocsánatát.«” (VI.) – „Az egyház valódi egységéhez elegendő egyetérteni az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában. De nem szükséges, hogy mindenütt hasonlók legyenek az emberi hagyományok, vagyis az emberek által megállapított vallási szokások és szertartások.” (VII.) – „Augustinus számos könyvében ugyanis védi a kegyelmet és a hitből származó igazságot a cselekedetek érdemszerzésével szemben. Ambrosius is hasonló dolgokat tanít. A pogányok elhívásáról írt könyvében ezt mondja: »A Krisztus vérén szerzett váltság értéktelenné válnék, s az Isten irgalmassága sem győzedelmeskednék az emberi cselekedetek jogigényén, ha a kegyelemből való megigazulás megelőző érdemekért járna; így nem az ajándékozó ajándéka volna, hanem a munkálkodó bére.«” (XX.)

Összeállította: Garai András

#AndreasBlog #GaraiNyh (https://www.garainyh.hu/)

Evangélikus Egyszeregy :: Egyházunkról :: A lutheri reformáció ...

www.gyorkony.hu | Györköny község honlapja

Keresztelő János születésnapja, június 24.

2020. június 24. - Andreas

Fél évvel előzi meg az ÚR Jézus születésnapját.

Olvasmány Szent Ágoston püspök beszédeiből

Keresztelő Jánosnak sajátos módon megszentelt születését ünnepli az Egyház. Nincs is más a szentek között, akinek a születése napját ünnepélyesen megülnénk. Megünnepeljük Keresztelő Jánosét, és megünnepeljük Krisztus Urunkét. E tény mellett szó nélkül elmenni nem lehet. De ha történetesen nem is tudjuk e tény nagy jelentőségét teljesen megmagyarázni, akkor annál inkább igyekezzünk majd nagyobb lelki haszonnal ennek a mélyére hatolni. Keresztelő Jánost egy idős, meddő asszony hozza a világra, Krisztus Urunkat pedig egy fiatal Szűz.

János apja megnémul, mert nem hiszi, hogy majd fia születik. Krisztus születését hittel fogadja a Szűz, és hite által foganja méhében. Ezzel elétek tártam elmélkedésünk témáját. Azt azonban már előre is megmondom, hogy sem tehetségünk, sem időnk nincs ennek a nagy misztériumnak minden mélységét kifürkészni, de majd jobban megtanít erre titeket a Szentlélek, aki bennetek szól, még ha én nem is vagyok köztetek. Megtanít az, aki gondolataitokat vezérli, akit a szívetekbe fogadtatok, akinek templomává lettetek.

Keresztelő János átmenet az Ó- és az Újszövetség között. Hogy ő valamiképpen ilyen határ, azt maga Urunk is megmondotta: A törvény és a próféták Keresztelő Jánosig tartottak (Lk 16, 16). Az Ószövetséget személyesíti meg, de egyben ő az Újszövetség hírnöke is. Mint az Ószövetség megszemélyesítője, öreg szülőktől születik; viszont mint az Újszövetség megszemélyesítője, már anyja méhében prófétál. Még meg sem született, amikor Szűz Mária látogatásakor már ujjong anyja méhében. Már ekkor, születése előtt megkapta küldetését. Már ekkor, mielőtt meglátta volna Jézust, nyilvánvaló lett, hogy ő Krisztus előfutára. Isteni dolgok ezek, és az emberi gyarlóság mértékét meghaladják. Azután megszületik. János lesz a neve, és atyjának megoldódik a nyelve. Most nézzük a képek mögött a jelentést.

Zakariás hallgat. Elveszti hangját mindaddig, amíg meg nem születik János, az Úr előfutára, hogy megoldja a nyelvét. Hát Zakariás némasága nem rejtett jövendölés-e? Mielőtt Krisztus tanítani kezdett volna, a jövendölések mintegy rejtettek voltak, és pecséttel lezártak. De megnyílnak az ő eljövetelével. Megnyílnak, és érthetők lesznek annak eljöttével, akit megjövendöltek János születésekor. Zakariás ajkának megnyílása ugyanazt jelenti, mint amit a templom függönyének kettéhasadása Krisztus kereszthalálakor. János, ha csak önmagát hirdette volna, Zakariás ajkát ugyan meg nem nyitotta volna. Megoldódik azonban ez a nyelv, mert megszületik a szó. Jánostól kérdezték ugyanis, amikor már hirdette az Urat: Ki vagy te? (Jn 1, 19) Mire ő azt felelte: A pusztában kiáltó szó vagyok (Jn 1, 23). János a szó, az Úr pedig, aki kezdetben volt az Ige (Jn 1, 1). János a mulandó szó, Krisztus a kezdetben létező örök Ige.

Forrás: http://www.ktp.hu/kalendar/keresztelo-szent-janos-szuletese-founnep-junius-24

További írások: https://garainyh.blog.hu/2019/06/24/zakarias_eneke_fia_keresztelo_janos_szuletesekor

https://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztel%C5%91_J%C3%A1nos

Keresztelő János születésnapja 6 hónappal az ÚR Jézus születése előtt


Keresztelő János mondta: "Teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket!" (Lk 3,8)
"Másnap János látta, hogy Jézus hozzá jön, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét! - és amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt: Íme, az Isten Báránya!" (Jn 1,29.36) - És te mit mondasz róla? 

Mindennap együtt az Úrral!

2020. június 21. - Andreas

A Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap vezérigéje az Úr Jézus hívását tartalmazza: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." (Mt 11,28) Ám aki ezt meghallotta és megfogadta, annak leghőbb vágya, hogy mindennap együtt lehessen az Úrral! Az ÚR Isten ezt a lehetőséget kínálja a vele való, állandó kapcsolathoz:

MINDENNAP EGYÜTT AZ ÚRRAL

Az új fordítású protestáns Biblia szerint, igék a hónap minden napjára, s az egész hónapra:

 

00* Ézs. 58,2* Ők mindennap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét; igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni.

 

01* 3Móz. 6,13* Ez Áronnak és fiainak az áldozata, amelyet akkor kell bemutatniuk az ÚRnak, amikor fölkenik őket: egytized véka finomliszt mint mindennapi ételáldozat, fele reggelre, fele estére.

02* 1Sám. 23,14* Dávid a pusztában sziklavárakban tartózkodott. Amikor Zíf pusztájában lakott a hegyen, Saul mindennap kereste, de Isten nem adta őt a kezébe.

03* 1Krón. 16,37 *Ott hagyta azért Dávid az ÚR szövetségládája előtt Ászáfot és testvéreit, hogy állandóan végezzék a szolgálatot a ládánál a mindennapi rend szerint.

04* 2Krón. 8,14* Megállapította apjának, Dávidnak a rendelkezése szerint a papok szolgálati beosztását és a léviták feladatát, hogy dicséretet énekeljenek, és végezzék szolgálatukat a papok mellett mindennap, annak a napnak az előírása szerint; meg a kapuőrség beosztását az egyes kapuknál, mert így szólt Dávidnak, Isten emberének a parancsa.

05* 2Krón. 30,21* Azután megtartották a Jeruzsálemben tartózkodó izráeliek a kovásztalan kenyerek ünnepét hét napon át nagy örömmel. A léviták és a papok mindennap dicsérték az URat, erős hangú hangszereken játszva az ÚR tiszteletére.

06* Zsolt. 7,12* Igaz bíró az Isten, olyan Isten, aki mindennap büntethet.

07* Zsolt. 38,13* Tőrt vetettek, akik életemre törnek, akik vesztemet akarják, arról beszélnek, hogyan ártsanak nekem, és csalárd terveken gondolkoznak mindennap.

08* Zsolt. 44,9* Istent dicsérjük mindennap, neved magasztaljuk örökké. (Szela.)

09* Zsolt. 71,8* Szám dicséreteddel van tele, dicsőítlek mindennap.

10* Zsolt. 71,15* Igazságodról beszél a szám és szabadító tetteidről mindennap, bár nem tudom felsorolni őket.

11* Zsolt. 71,24* Nyelvem is mindennap emlegeti igazságodat, mert szégyen és gyalázat érte azokat, akik vesztemre törtek.

12* Zsolt. 73,14* Mert csapások értek mindennap, fenyítések minden reggel.

13* Zsolt. 89,17* Nevednek örvendeznek mindennap, és igazságod fölmagasztalja őket.

14* Zsolt. 102,9* Mindennap gyaláznak ellenségeim, csúfolóim átkoznak engem.

15* Zsolt. 145,2* Mindennap áldalak téged, dicsérem nevedet mindörökké.

16* Péld. 23,17* Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az URat féld mindennap.

17* Préd. 2,23* Hiszen mindennap fájdalom és bosszúság gyötri, és még éjjel sincs nyugta szívének?! Ez is hiábavalóság!

18* Ézs. 21,8* Majd felordított, mint az oroszlán: Uram, őrhelyemen állok mindennap, őrségen állok minden éjjel!

19* Ézs. 51,13* Elfelejtetted alkotódat, az URat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen, mindennap az elnyomó izzó haragjától, mellyel el akar pusztítani? De hová lesz az elnyomó izzó haragja?!

20* Ézs. 52,5* Most pedig mit tegyek - így szól az ÚR -, hiszen ingyen vitték el népemet?! Ujjonganak, akik uralkodnak rajta - így szól az ÚR -, és gyalázzák nevemet szüntelen, mindennap.

21* Ez. 45,23* Az ünnepnek mind a hét napján készíttessen hét hibátlan bikát és hét hibátlan kost égőáldozatul az ÚRnak, hét napon át mindennap; vétekáldozatul pedig naponként egy kecskebakot.

22* Dán. 1,5* A király elrendelte, hogy adjanak nekik mindennap a király ételéből és abból a borból, amit ő szokott inni. Így kellett őket nevelni három esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak.

23* Mt. 6,11* Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.

24* Mt. 26,55* Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz: Úgy vonultatok ki, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok; mindennap a templomban ültem és tanítottam, mégsem fogtatok el.

25* Mk. 14,49* Veletek voltam mindennap a templomban, amikor tanítottam, és nem fogtatok el. Az Írásoknak azonban be kell teljesedniük.

26* Lk. 11,3* A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként.

27* ApCsel. 6,1* Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban.

28* ApCsel. 19,9 * Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, otthagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és mindennap egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított.

29* 1Kor. 6,3* Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk a mindennapi élet dolgaiban!

30* 2Tim. 2,4* Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta.

31* Jak. 2,15* Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere.

Aki mindennap az Úrral él, az megtapasztalja prófétája által adott ígéretét: "Felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggedt lelket." (Jer 31,25)

Összeállította: G. A.

#AndreasBlog #GaraiNyh (https://www.garainyh.hu/)

https://slideplayer.hu/slide/2404818/

https://www.youtube.com/watch?v=yYXGoy-GBNg

 

 HANGZIK MÉG AZ IGE ITTEN...

Hangzik még az Ige itten,
bűnbánókat hív az Isten!
Aki szavát hallja, érti,
akkor nincs oly nő, vagy férfi,
ki bűnfoltos régi helyett,
ne kapna szebb, új életet!
S boldogan nézhet előre,
a szebb mennyei jövőre.
Hiszen mikor nem is élt még,
Jézus érte adta vérét!
Mivel őt forrón szerette,
bűnrabságból kimentette!
Immár boldog szabad ember,
bűnét: elnyelte a tenger,
feledésnek mély tengere,
életében így nincs tere.
Élhet lelki fegyverzetben,
győzhet mindig, bűnnel szemben.
Szívét betölti a hála,
nyílik ajka hő imára.
Magasztalja Teremtőjét,
s Fiát, lelke megmentőjét!
Rabszolgából, így lett gyermek,
örömére az Istennek.
Tudja: van örök hazája,
Megváltója, abba várja.
Vándorlása, ha véget ér,
új testben, új otthonba tér.
Őt az, régen készen várja,
s ő lesz annak a gazdája.ÁMEN

Pecznyík Pál

 

Ki kerül a mennyországba?

2020. június 14. - Andreas

A Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap óegyházi evangéliuma a gazdag és Lázár példatörténete (Lk 16,19-31). Jézus válasza az emberek kérésére: "Akik pedig ezt hallották, megkérdezték: Akkor ki üdvözülhet? Ő így felelt: Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges." (Lk 18,26-27)

Ez felveti a címben megfogalmazott kérdést is. Egy korábbi írásom ezzel is összefügg:

Egy laikus lutheranus négyezer karakteres vallomása az ÚR Isten egypontos üdvtervéről

Kegyelmi kiválasztás Krisztus Jézusban az örök üdvösségre az aranyevangélium alapján

 

* Hiszem és vallom a Szentírás szavaival:

– Az ÚR Isten mondja: „Az ÚR így felelt: Elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az ÚR nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok.” (2Móz 33,19) „Elvonult előtte az ÚR, és így mondta azt ki: Az ÚR, az ÚR irgalmas és kegyelmes Isten! Türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy!” (2Móz 34,6)

 

– Az ÚR Jézus Krisztus mondja: „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (Jn 5,24) „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta.” (Jn 3,36)

 

– Az ÚR apostola Pál mondja: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” (Ef 2,8–10) „Mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg igazságát.” (Róm 3,23–25)

Forrás: Biblia: Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése; RÚF 2014.

 

* Hiszem és vallom Dr. Luther Márton reformátor szavaival:

„Hiszem, hogy saját eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem Őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el engem az evangélium által, Ő világosított meg ajándékaival, Ő szentelt meg és tartott meg az igaz hitben; ahogyan a földön élő egész anyaszentegyházat is elhívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli és Jézus Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben. Ebben az anyaszentegyházban nekem és minden hívőnek naponkint minden bűnt bőséggel megbocsát, az ítélet napján engem és minden holtat feltámaszt és nekem minden Krisztusban hívővel együtt örök életet ád. Ez így igaz!”

Forrás: Doktor Luther Márton Kis Kátéja: A Harmadik hitágazat, Mit jelent ez? – Felelet (21. o.), Kiadja: Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály; Budapest, 1953.

 

* Hiszem és vallom D. Túróczy Zoltán „háromszoros” evangélikus püspök szavaival:

„Teljesen tudatában vagyok annak, hogy amit mondok, az mind reflektorfénnyel való dolgozás. Mégis világosan látom, hogy azok, akik a pokolba jutnak, azok maguk is világos tudatában vannak annak, hogy nem bűneik miatt jutottak oda, hanem azért, mert nem fogadták el Isten kegyelmét. Senki sem kárhozik el bűneiért, hanem csupán a kegyelem elutasításáért. Nem tudom, hogy te most szükségét érzed-e ennek a kegyelemnek. Én mindennap kimondhatatlan szükségét érzem és mindennap csodálatos, boldog örömmel mondogatom magamnak újra és újra: az én Istenem csak kegyelem, semmi más csak kegyelem! Minden útja kegyelem! A Golgotha útja is kegyelem! Az én üdvösségem felé vezető útja is kegyelem! Csak kegyelem! Áldassék örökkön-örökké ezért a hihetetlen kegyelemért az Ő szent neve!”

Forrás: Túróczy Zoltán: Csak kegyelem (16. o.), Evangélikus Evangélizáció; Budapest, 1949.

 

* Hiszem és vallom a reformáció alapvető „ötpontos” tanítását:

   Solus Christus       Sola Fide       Sola Gratia       Sola Scriptura        Soli Deo Gloria!

 

* Az aranyevangélium: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16; RÚF)

  

* Az evangélikus himnusz Sántha Károly fordításában:

                                    Erős várunk az Úr Isten,

Jó pajzsunk és fegyverünk.

Kiáll érttünk hogy segítsen,

Ha vész támad ellenünk.

Ős ellenségünk

Háborog velünk

Erővel, csellel,

Nagy sok hadi szerrel,

Nincs rettentőbb e földön.

Forrás: https://www.garainyh.hu/

 

Nyíregyháza, 2019. május 1.   

Garai András Christianus

#GaraiNyh   #AndreasBlog

A Szentháromság ÚR Isten mindhárom személyének együttes jelenléte és munkálkodása az Újszövetségben

2020. június 07. - Andreas

A Szentháromság ÚR Isten mindhárom személyének

együttes jelenléte és munkálkodása az Újszövetségben

 

Szentháromság ünnepének sok-sok évtizedig ez volt az Útmutató szerinti vezérigéje: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet!” (Ézs 6,13) Ez évtől pedig: „Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” (2Kor 13,13) Ezért tekintsük át, hogy az Újszövetségben mely igeversek tartalmazzák együtt a Szentháromság Isten három-egy személyének különböző neveit; a RÚF szerint 20 helyen!

 

Mt 28,19 * „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,” Lk 2,26 * „Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát.” Lk 10,21 * „Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak.” Jn 3,5 * Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.”

ApCsel 2,32-33 * „Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is.” ApCsel 10,38 * „a názáreti Jézust felkente az Isten Szentlélekkel és hatalommal, és ő szertejárt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, aki az ördög igájában vergődött, mert az Isten volt vele.”

Róm 1,4 * „a szentség Lelke szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Jézus Krisztus a mi Urunk,” Róm 8,9-11 * „Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a Lélek élet az igazság miatt. Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.” Róm 15,16 * „hogy a népekért legyek Krisztus Jézusnak szolgája, aki az Isten evangéliumának papi szolgálatát végzem, hogy a népek áldozata a Szentlélek által megszentelt és kedves legyen.” Róm 15,30 * „A mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban,” 1Kor 6,10-11 * „sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig néhányan ilyenek voltatok: de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.” 1Kor 12,3-6 * „Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja: „Jézus átkozott”, aki Isten Lelke által szól; és senki sem mondhatja: „Jézus Úr”, csakis a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz.” 2Kor 13,13 * „Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” Gal 4,6 * „Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atyám!”” Ef 1,17 * „és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt;” Ef 2,20-22 * „Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Lélek által.” Ef 4,4-6 * „Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben.” 2Thessz 2,13 * „Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által.”

1Pt 1,2 * „az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre: Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen.” 1Jn 4,2 * „Az Isten Lelkét erről ismeritek meg: amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van.”

Mi pedig, Pállal együtt zenghetjük a halleluját: „Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyetlen Istennek tisztelet és dicsőség örökkön-örökké. Ámen.” (1Tim 1,17)

Összeállította: G. A. (garainyh)

 A Szentháromság ÚR Isten munkálkodik e világban mindenhol és minden módon, így pld. ezeken a világhálós oldalakon is. A most elkészült két "iker" missziós oldal itt érhető el:

https://netmisszio.iwk.hu/ & https://webmisszio.ewk.hu/

Valamennyi internetes lehetőségem aktualizált listája pedig itt:

https://www.garainyh.hu/kep/2020.05.31.%20LISTA.pdf

TRIANONRA EMLÉKEZVE

2020. június 04. - Andreas

TRIANONRA EMLÉKEZVE

Néhai Pecznyík Pál laikus versmisszionárius archív költeményeiből válogatta leánya ezt a 21 azonos tartalmú, „egy ügyű” alkalmi verset: Trianonra emlékezve…

 

 

                Borulj térdre magyar!

 

Isten színe előtt, borulj térdre magyar,

ha meg nem alázkodsz, bűnöd: halálra mar.

Halálosan komoly, nem játék az élet,

kegyelemből kaptál hatvan, nyolcvan, évet.

 

Bár kedvelője vagy örömnek, gyönyörnek,

ám hamar vége lesz, testi kényelemnek.

Ne néz bús komoran, elmúló évekre,

lelked készüljön fel, az örök életre!

 

Halál angyala bár, a testedre vágyik,

nem kísérhet messzebb, csak a síri ágyig.

Hála, korlátozott, félelmes hatalma,

minden temetőkert, csendes birodalma.

 

Lelked: Istentől van, így az hallhatatlan,

haza hívhatja azt, bármely pillanatban!

Ám ha Jézus által, gyermekévé lettél,

százszorta többet kapsz, múló földieknél.

 

Így gondolj lelkedre, drága magyar népem,

mennyben nem ismernek minket, magyar néven.

Megváltottan leszünk, Isten gyermekei,

égi örökségnek, boldog részesei.

 

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2015. IV. 14.

 

Csak egy magyar hon van! 

 

Lakott Földünk négy égtáján,                                  

létért küzdő magyar népem,                      

él, Északi, Déli sarkon,

Nyugati Keleti téren.
Népek színes családjában,

ne feledjük magyar nyelvünk,

Alkotónknak jóvoltából,

még létezik ősi telkünk.

Szenvedélyes hódítók bár,

Trianonban, megnyirbálták,

de a magyart, a magyartól,

végleg: el nem választhatták!

Szomorú, hogy a nagy Isten,

pártoskodó népe vagyunk,

s ha valami nincs kedvünkre,

hazát, otthont is itt hagyunk.

Mohó jobblét utáni vágy,

oly sok magyart, messze sodort,

sokan későn ocsúdnak fel,

mért hagyták el, az ősi hont!

Drága magyar honfi társak,

velünk vagytok, bárhol éltek,

kies hegyeink, rónáink,               

tapsolnak, ha visszatértek.

Ha nem tudtok anyagilag,

gondolatban, jertek haza,

de soha ne feledjétek,

nincs több: csak egy, magyar haza!

 

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2016. V. 12.

 

 

Egy a hazánk, egy a nyelvünk!

 

Súlyos, véres harcok által,

Isten adta e hont nekünk.

Sok viharos évszázad sem

törhette el, a nevünk.

 

Tizenöt millió magyar,

él a Kárpát medencében,

drága honszeretet lángot

hordoz, dobogó szívében!

 

Honszeretete lángját abból

kiirtani nem lehetett,

ez a láng táplál még ma is,

aggastyánt és kisgyermeket.

 

Mint csecsemő anyatejet,

szívtuk a magyar beszédet,

anyanyelve tartja egybe,

e nagy múltú magyar népet!

 

Gyermekkortól szívünkben él,

imádság, istenfélelem.

Magyar ének, ima szárnyal

itthon, s messze, a végeken!

 

Bár –gonoszul- szétszabdalták,

e szép egységes országot.

Benne: mégis magyar nyelven,

mondunk minden imádságot.

 

Szárnyalj magyar ima, ének,

a kényszerű határ felett,

mit jó anyánk szívünkbe írt,

kitörölni, úgy sem lehet!

 

Egy a hazánk, egy a nyelvünk,

ezt ne feledjük el soha!

Ha szívünk is együtt dobban,

szebb lesz, jobb lesz, e nép sora!

 

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2006. III. 20.

 

 

Egy anyanyelvünk van!

 

Őseink hagyták ránk,

ezt a szép magyar hont,

többször szétszabdalták,

de mindig egybe forrt!

Múlt az idő: s újra,

nyárra váltott a tél,

búzakalászokat

ringat, a nyári szél.

Honunk búzaföldjén,    

ameddig lát a szem,

minden falu, város,

kalászban, búzaszem.

E sok búzaszemből

készül, magyar kenyér,

szelhet majd belőle

a gazdag, a szegény.

Egy a magyar nyelvünk,

mint fehér kenyerünk,

határok fölött is,

mi egyek lehetünk!

Hála és köszönet,

Isten szent nevének,

hogy a Kárpátok közt

zenghet, magyar ének.

Lélekmentő szava,

ne szóljon hiába,

fogadjuk szívünkbe,

s áldjuk Őt, imába.

 

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2014. V. 9.

 

 

            Egységes e nemzet! 

 

Szálka, tövis vagyunk, már ezerszáz éve,

körülöttünk élő szláv népek szemébe.

Ámde keresztyénné vált, ős, magyarságunk,

nomád lovas népből, szolid néppé váltunk.

Lassan szelíddé vált, lovas virtusságunk,

Kárpát-medence lett otthonunk, országunk.

Trianonban ugyan, megcsonkoltak minket,

mégsem téphették szét, magyar egységünket!

Bár Trianon óta, nyolc országban élünk,

de nyelvében mégis egységes, a népünk.

Szétdaraboltan is, egységes e nemzet,

mind a nyolc országban, magyar ének zenghet!

E honban töltöttünk több száz harcos évet,

Isten óvta, védte, e nagy múltú népet!

 

Népünk bár nem méltó, Isten szerelmére,

drága Fiát mégis, feláldozta érte!

Várja, a magyar nép, szent népévé váljon,

s országában egykor, hófehérben járjon.

 

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2010. VII. 26.

 

          Él egy Nemzet!

 

Kárpátok közt, él egy Nemzet,

több mint ezerszáz éve már,

bár most csonkán, szétszabdalva,

nem bírt vele Török, Tatár.

Ős Bolygónkon szétszórva él,

tizenöt millió Magyar,

ám csak úgy lesz szebb jövője,

ha a szíve: egyet akar!

Szláv Nemzetek gyűrűjében,

szálka volt, és az is marad,

csak az Isten nagy kegyelme,

ha szebb jövő felé halad.

Isten, nemzedékek során,

mindig lelt bölcs vezetőkre,

mennyei Szent igazságot,

békességet keresőkre. 

Bárcsak könnyes bűnbánattal,

élő hitre jutna népünk,

hiszen Jézus szíve vágya,

üdvösséget adjon nékünk!             

Milyen öröm volna mennyben,

örülnének az angyalok,

ha lehetnénk minél többen,

újjászületett Magyarok!

Az új Földön, már nem lesznek,

népek, nyelvek, sem nemzetek,

csak Jézusunk vére által

megváltott, hívő gyermekek.

Már itt boldog az a Nemzet,

amely, a menny felé halad,

Magyar népnek is van helye,

Golgotán, a kereszt alatt!

Urunk szánd meg, próbák által

ostorozott, Magyar néped,

Fiad vérén megváltottan,

mennyben imádhasson Téged.

 

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2016. III. 7.

 

 

           Él egy nép!

 

Él egy nép Föld köldökén,

Európa közepén.

Ősi szláv népek között,

földje vérrel öntözött.

Több mint ezer éve már,

él itt: mint kálvárián.

Többet szenved, mint örül,

hét nemzet veszi körül.

Mind a hét, testébe mar,

nem tűrheti: mert magyar!

Régtől él itt nemzetünk,

Isten adta ezt nekünk!

Nem kívánunk semmi mást,

békés együtt maradást.

Mai magyar nemzedék,

bár lehetne példakép.

S ne a széthúzás hona,

ott: béke nem lesz soha.

 

Kárpát bércei között,

keressük: mi összeköt.

Nyolc nemzet, mint egy család,

Úgy vonuljunk földön át,

egyetlen nagy cél felé,

Atyánk trónusa elé!

Ott: nem lesznek nemzetek,

csak megváltott gyermekek.

 

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2013. VII. 3.

 

 

Emlékeztet a kereszt!

 

Ság hegy ormán Trianonra

emlékeztet, a kereszt,

Kis városunk áldozatos

népe, emeltette ezt.

Nem csoda, ha könnyet hullat,

emlékezők két szeme,

szép hazánkat, nyolc országra

szabta, vandálok keze.

Elszakítva várost, falvat,

ezer éves hegytetőt,

három honban folyó Tiszát,

magyar földön eredőt.

Nyolc országnak polgáraként

élnek ma, a magyarok,

némelyikben, verést kapnak,

ha magyarul szól daluk.

Kilenc évtized múltán is

fájnak, kapott sebeink,

magyar földön, nyolc országban

élnek, magyar véreink!

 

Népek Ura, megcsonkított

honban él ma, a magyar,

sokszor vonult át fölötte,

vad háborús zivatar!

Hazánkat bár szétszabdalták,

lélekben: egyek vagyunk,

trianoni határon is

át ível imánk, szavunk.

Írd szívünkbe: egyek vagyunk,

ne feledjük soha el,

ha százszor is eltipornak,

kezed újra fölemel!

 

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2010. VIII. 9.

 

 

Határok nélkül!

 

Határok nélkül

élni, volna jó,

sok határ, testet,

lelket romboló.

Szárnyalj énekünk

határok felett,

éneknek határt

szabni, nem lehet!

Pozsonyban, Rozsnyón,

és a Hargitán,

magyar ima szól,

népünk ajakán.

Zengjen énekünk

szerte, szabadon,

népünk szép hona

régtől, ez a hon!

Nyolc honban élve,

magyar a nevünk,

s míg egyek vagyunk,

el nem veszhetünk!

Anyanyelvünket,

bár nem kedvelik,

ám tőlünk soha,

el nem vehetik!

Magyarul áldunk,

örök Istenünk,

tied szép hazánk,

tied életünk!

 

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2011. IX. 17.

 

 

      Határtalan szeretet!

 

Nyolc nemzet, ős magyar honban,

ég – kupolás nagy templomban,

melyet egykor szent Istenünk,

lakás gyanánt adott nekünk!

Zeng lombsípos orgonája,

benne zsong, nyolc nép imája.

Nyolc nép nyelvén zeng az ének,

a menny és föld, Istenének!

Szívszorító határ felett,

határtalan a szeretet!

Mely bűnös szív után vágyik,

Jézus szívéből sugárzik!

Nem válogat személyeket,

szereti mind, a népeket.

Szereti nyolc nemzet fiát,

látja könnyes arcát, baját.

Szabadulást hozott neki,

bűnéből őt, kimenteni!

Kizárni nem akar senkit,

szeretettel hív mindenkit!

Fényben úszó örök honba,

fáradtakat, nyugalomba.

Ott nincsenek zord határok,

megváltottak mind, barátok.

gyolcs ruhában, hófehérben,

élnek Isten közelében!

 

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2011. III. 18.

 

 

Ima népemért

 

Mint magyar hon hű vándora,

Hozzád esdek, egek Ura!

Imádságra nyitom számat,

ó halld, könyörgő imámat.

 

Nem magamért imádkozom,

népem ügyét Eléd hozom.

Látod, nem törődik Veled,

büszkén hátat fordít Neked.

 

Pedig ha megtérne Hozzád,

megismerné kedves Orcád!

Könyörülj e próbált népen,

forduljon Feléd szívében.

 

Bűne miatt, el ne vesszen,

s e honban soká élhessen.

Bárcsak volna népem, Néked,

áldott imádkozó néped!

 

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2010. III. 8.

 

       Ima népemért!

 

Dicsőséges Istenem,

Téged imád szám, szívem.

Megváltottál engemet,

így lehetek gyermeked.

 

Alázattal kér híved,

ébreszd magyar népemet!

Mi lesz örök lelkivel,

ha bűnében alszik el.

 

Hála, van még kegyelem,

s templomokban, tereken,

harsogjon a hívó szó,

ébredjen az álmodó!

 

Mert rövid a földi lét,

testünkre vár sír, sötét.

De Lelkünkre, szebb hona,

s abban: nem hal meg soha!

 

Hazánk szolgál otthonul,

melyen lelkünk átvonul.

Halál után, célba ér,

Atyánk várja, Jézusér!

 

Lám boldog: ki felébred,

arra vár örök élet!

él majd örök fehérben,

trónusa közelében.

 

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2015. I. 14.

 

 

          Ima népünkért

 

Menyben lakó Édesatyánk,

lakhelyedből, tekints le ránk.

Imáinkban kérve – kérünk,

szánd meg büszke, magyar népünk!

Azt gondolja: ha vallásos,

mennyben várja, aranyváros.

Díszes, vallásos mezbe jár,

ám a szívén, ott van a zár.

Hívőnek képzeli magát,

s vígan vonul, a Földön át.

Tetszésed: jobban megnyerje,

zarándokol sok kegyhelyre.

Mert szomjúság, gyötri lelkét,

de élő vízre, nem lelt még.

Földi forrás, poshadt, meleg,

lelke szomját, nem oltja meg.

Atyánk, fáj a szíved néked,

bűn útján jár, magyar néped.

Bűnét: Fiad vállalta fel,

hogy egy magyar se vesszen el!

Könyörülj a magyar népen,

bálványoktól, Hozzád térjen!

Bűnt kedvelő magyar nemzet,

lelki nyugvást, Benned lelhet.

Drága Fiad: érte is halt,

honába hív, minden magyart!

S aki bűnét, szívből bánja,

vár rá, üdve koronája.

Hála, meghallgattál minket,

megszántad, büszke népünket.

Lelke éljen, Téged félve,

nemzedékről – nemzedékre.

 

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2016. VI. 28.

 

 

                   Ima! 

 

Trianonban, hazugsággal,

nyolc részre szabták hazánkat,

mi egységért esedezve,                   

küldjük Istenhez imánkat.

 

Kárpátok havas bércein,

szabadságunk lángja lobog,

higgyük: újabb ezred évig,

élni fogunk mi, magyarok!

 

Nyolc ország magyar népének,

       esedező, imádsága.

         

 Pecznyík Pál, Celldömölk, 2016-ban.

 

 

     Isten hallja imátokat!

 

Csonka hazánk minden táján,

és a Kárpát medencében,

testvéreim: imátokat,

Isten hallja fenn az égben!

 

Magyar honban, Kárpátalján,

Isten hallja imátokat,

mert az Ő nagy szeretete,

sosem ismer határokat!

 

Magyar honban, Erdély földjén,

Isten hallja imátokat,

mert az Ő nagy szeretete,

sosem ismer határokat!

 

Magyar honban, Vajdaságban,

Isten hallja imátokat,

mert az Ő nagy szeretete,

sosem ismer határokat!

 

Magyar honban, Horvát földön,

Isten hallja imátokat,

mert az Ő nagy szeretete,

sosem ismer határokat!

 

Magyar honban, Szlovén földön,

Isten hallja imátokat,

mert az Ő nagy szeretete,

sosem ismer határokat!

 

Magyar honban, Szlovák földön,

Isten hallja imátokat,

mert az Ő nagy szeretete,

sosem ismer határokat!

 

Szeretete határtalan,

árad minden határ felett,

imádságban egybe kapcsol,

minden hívő magyar szívet.

 

 Pecznyík Pál, Celldömölk, 2009. V. 20.

 

 

         Magyar ének

 

Itt a Kárpát medencében

települt le, Magyar népem.

Őseinek pora felett,

illatozik rózsaliget.

Hullámzik a búzatenger,

ne éhezzen magyar ember.

 

Magyar földön minden szájon,

panasz helyett, hála szálljon.

Ahhoz: Aki meghalt értünk,

ékes hazát adott nékünk!

Abban minden hegy és róna,

örömünkre dalol róla.

 

Dallam: /Krasznahorka büszke vára/

 

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2012. VI. 25.

 

 

        Magyar keresztyének!

 

Vallja – e a szívünk, agyunk,

magyar keresztyének vagyunk?

Vagy csak a nevünk keresztyén,

és dicsekszünk vele hetykén?

Szégyen helyett magyarkodunk,

egymásellen, acsarkodunk.

Himnuszunkban, Isten Neve,

mi mégsem törődünk vele!

Egyre nő itt, pártok száma,

nincsen egység, e hazába!

Szabadosság leple alatt,

mindent lehet, mindent szabad.

Dohos, pénzillatú minden,

mert pénz az úr, s nem az Isten!

Nélküle végezzük munkánk,

csoda: ha Ég nem szakad ránk!

Káosz, azért nincs még itten,

mert irgalmas hozzánk, Isten!

 

Urunk hozzád esdünk térden,

könyörülj a magyar népen!

Bár szétszabdalt ősi honunk,

mi egységért, imádkozunk.

Kicsik, nagyok, ifjak, vének,

magyar nyelvű, keresztyének.

Jótevőnk vagy, joggal várod,

rólad tegyen bizonyságot

életünk is, ne csak szavunk,

magyar keresztyének vagyunk!

 

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2014. III. 25.

 

 

  Magyar nyelven!

 

Isten, óvja a magyart,

honát védve, vele tart.

Több mint ezer éve már,

bűnbánót, keblére vár!

Ő adta e szép hazát,

s minden honvédő fiát,

védhesse e drága hont,

ha az ellen, rája ront!

Bár most csonka nemzetünk,

rabszolgák, mégsem leszünk!

Élni itten, van jogunk,

ez a hon, az otthonunk.

Itt pihennek véreink,

porladó testvéreink.

többen vannak föld alatt,

rejti őket, síri hant,

mint élőben, föld felett,

zengve himnusz -  éneket!

Itt a Kárpátok között,

a több nyelvű nép között.

 

Urunk áld meg szép honunk,

váltsd örömre, bánatunk.

S míg sírhant, ránk nem borul,

imádhassunk magyarul!

 

 Pecznyík Pál, Celldömölk, 2011. IX. 16.

 

 

                           Magyar polgárok!            

 

Kárpátok közt, Isten előtt, magyar nyelven hódolunk,

több mint ezerszáz éve már, ez a hon az ős honunk!

 

Anyanyelvünkhöz jogunk van, vallja idős, fiatal,

Kárpátok közt, nyolc országban szárnyal ima és a dal.

 

Nem harcolunk senki ellen, békére vágyik szívünk,

nyolc országban szétszórtan is, magyar egységben hiszünk!

 

Népekkel telített földünk, bármely csücskében lakunk,

anyanyelvünk birtokában, magyar polgárok vagyunk!

 

Őshazánkból elvándorolt, szerte élő magyarok,

ne feledjétek el soha, visszavár szép honotok.

 

Ámha mégis, idegenben, borul rátok sírhalom,

megőrizzük emléketek, ősi magyar ugaron.

 

Ez a bolygó: minden népnek, átvonuló lakhelye,

de nem mindegy, kivel megyünk? Jézussal vagy nélküle!

 

Túlvilágon, két ország vár, fény és sötétség hona,

aki annak polgára lesz, abból nem jön ki soha!

 

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2014. I. 20.

 

 

            Nyolc ország

 

Nyolc országra szabdalták fel,

ős magyar hazánkat,

mind a nyolcban, magyar nyelven

mondjuk el, imánkat.

 

Nyolc országban reggel, este

zeng, a hálaének,

örömére égi Atyánk,

szerető szívének.

 

Nyolc országban élő népem,

hulljon porba térded,

Isten adta – kegyelemből –

ezt a szép hont, néked.

 

Egyek vagyunk, mint testvérek,

bár nyolc honban élünk,

Isten megáld, megtart minket,

ha mi hozzá térünk.

 

Szétszórtságban is velünk van

Istenünk, az áldott,

Kárpátok közt, egyben látja,

mind a nyolc országot!

 

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2014. VI. 5.

 

 

    Térdre magyar!

 

Isten előtt térdre magyar!

Ő adta az életed,

Kárpát kies bércei közt

hazát, Ő adott neked.

 

Tizenegy évszázadon át,

mint családját, gondozott,

győzelemben, vereségben,

szent karjain hordozott.

 

Bár gyakran elbíztad magad,

és nem törődtél Vele,

pedig hazád: gondviselő

jeleivel van tele.

 

Nem a saját bölcsességed,

nem az erőd, tart meg itt,

Isten vitte győzelemre,

honvédő nagy harcaid.

 

Ha elbuktál, csak azért volt,

mert elhagytad Istened,

jóságát így viszonoztad,

ki annyi jót tett veled?

 

Isten előtt, térdre magyar!

Ne káromold, féljed Őt!

Mennyország lesz örök hazád,

ha eltakar szemfedőd.

 

Pecznyík Pál, Celldömölk, 2007. IV. 2.

 

Külön köszönet Pecznyík Jolán számára, amiért ezeket a verseket édesapja hagyatékából, nyilvános közlésre a rendelkezésemre bocsátotta. G. A. (garainyh)

 

A SZENTLÉLEK AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN

2020. május 31. - Andreas

A SZENTLÉLEK AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN

 

Pünkösd ünnepének vezérigéje: „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek Ura.” (Zak 4,6c) Tekintsük át azt a huszonöt igeverset, amely a négy evangéliumban a Szentlélek jelenlétéről, munkájáról tudósít bennünket (a RÚF szerint)!

Máté evangéliuma (1,18; 1,20; 3,11; 12,32; 28,19)

„Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. – Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. – Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. – Aki az Emberfia ellen szól valamit, annak megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. – Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,”

Márk evangéliuma (1,8; 3,29; 12,36; 13,11)

„Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. – de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. – Maga Dávid mondta a Szentlélek által: „Így szólt az Úr az én Uramhoz: Ülj az én jobb kezem felől, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet.” – Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem azt mondjátok, ami megadatik nektek abban az órában, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek.”

Lukács evangéliuma (1,15; 1,35, 1,41; 1,67; 2,25; 2,26; 3,16; 3,22; 4,1; 10,21; 11,13; 12,10; 12,12)

„mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel, – Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. – Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Betelt Erzsébet Szentlélekkel, – Apja, Zakariás, betelt Szentlélekkel, és így prófétált: – És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izráel vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. – Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. – János így válaszolt mindenkinek: Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam: Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket, – leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm. – Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában tartózkodott – Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. – Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle. – Ha valaki az Emberfia ellen szól valamit, annak megbocsáttatik, de aki a Szentlelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg. – mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell.”

János evangéliuma (1,33; 14,26; 20,22)

„Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem: Akire látod, hogy leszáll a Lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. – A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. – Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek Szentlelket!”

            A Szentlélek kitöltése így történt; az Ószövetség három főünnepe közül a középsőn: a törvényadás és az új kenyér ünnepén (lásd 2Móz 23,14-17; 3Móz 23,15-16); a keresztyének számára az egyház születésnapján; a húsvét utáni 50. napon: „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.” (ApCsel 2,1-4)   

Az ősi ének – Veni, Sancte Spiritus! – nyomán mi is kérhetjük reformátorunkkal együtt: „Jövel, Szentlélek Úristen!” (EÉ 229) Ő a Szentháromság egy igaz, örök Isten harmadik személye: az Atya Isten és a Fiú Isten Lelke!

Összeállította: G. A. (garainyh)

PÜNKÖSD BÖJTJÉBEN

2020. május 24. - Andreas

PÜNKÖSD BÖJTJÉBEN

Az ÚR Jézus mennybemenetele és a Szentlélek kitöltetése közötti 10 nap a pünkösd böjtje; mert a testté lett Jézus már nincs jelen e földön, tanítványai között. „Jézus ezt mondta nekik: Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak.” (Mt 9,15; lásd Mk 2,20 és Lk 5,35) Feltámadott Urunk mennybemenetele ünnepének és a húsvét utáni 6. vasárnap vezérigéje azonos: Az ÚR Jézus Krisztus mondja: „Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.” (Jn 12,32) És az „indoklást” is előre elmondta: „Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az Emberfia, (aki a mennyben van). És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,13-16)

Az első felemeltetése a keresztre történt Nagypénteken: „Jézus tehát ezt mondta: Amikor felemelitek az Emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem azt mondom, amire az Atya tanított engem.” (Jn 8,28)

A második felemeltetése feltámadása után a 40. napon történt: „Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe.” (Lk 24,50-51) „Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült.” (Mk 16,19) Előzőleg tanítványainak ezt mondta: „Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme, két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, akik ezt mondták: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van egy szombatnapi járóföldre.” (ApCsel 1,8-12)

S azóta, kétezer éve várják az ő követői a második eljövetelét, bízva a vezérigében idézett kijelentésében (Jn 12,32; lásd Jer 31,3!). Krisztus, „miután felment a mennybe, Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők.” (1Pt 3,22) A Niceai Hitvallásban is ezt mondjuk: „…fölment a mennybe, ott ül az Atya jobbján, újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége.” S Exaudi (= hallgass meg) vasárnapján, Dáviddal együtt kérhetjük: „Halld meg, Uram, hívó hangomat! Könyörülj rajtam, hallgass meg!” (Zsolt 27,7; RÚF)                                                                                                                    Összeállította: G. A.  (garainyh)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép forrása: Internet

ROGATE – Imádkozzatok!

2020. május 17. - Andreas

ROGATE – Imádkozzatok!

A húsvét ünnepe utáni ötödik vasárnap névadó vezérigéje felhívja Isten népét: Imádkozzatok! Tekintsük át az Újszövetségben található valamennyi igét, a RÚF alapján: Imádkozzatok! (A keresőben: imádkoz*; természetesen más fordításokban és más, rokonértelmű szavakkal keresve, további igehelyek találhatóak…) Szánjunk rá egy hónapot és naponként, sorban keressük ki ezeket az igeverseket, hogy megújulhasson az imaéletünk! Az imádság a lélek lélegzetvétele; ne hagyjuk, hogy megfulladjon a lelkünk! Az ÚR Jézus példája bátorítson!

   „Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek  

   között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És

   meghallgattatott istenfélelméért.” (Zsid 5,7) – „Imádkozzatok és buzgón kérjetek!”

 

Mt 5,44. Mt 6,5.6.7.9. Mt 14,23. Mt 19,13. Mt 23,14. Mt 24,20. Mt 26,36.39.41.42.44.

Mk 1,35. Mk 6,46. Mk 11,24.25. Mk 12,40. Mk 13,18. Mk 14,32.35.38.39.

Lk 1,10. Lk 2,37. Lk 3,21. Lk 5,16.33. Lk 6,12.28. Lk 9,18.28.29. Lk 11,1.2. Lk 18,1.10.11.

   Lk 20,47. Lk 22,40.41.44.45.46.   Jn

ApCsel 1,14.24. ApCsel 2,42. ApCsel 3,1. ApCsel 6,4.6. ApCsel 7,59. ApCsel 8,15. ApCsel

   9,11.40. ApCsel 10,9.30. ApCsel 11,5. ApCsel 12,5.12. ApCsel 13,3. ApCsel 14,23. ApCsel

   16,13.16.25. ApCsel 20,36. ApCsel 21,5. ApCsel 22,17. ApCsel 24,11. ApCsel 28,8.

Róm 8,26. Róm 12,12.

1Kor 7,5. 1Kor 11,4.5.13. 1Kor 14,13.14.15.

2Kor 13,7.   Gal

Ef 6,18.

Fil 1,4.9.

Kol 1,3.9. Kol 4,2.3.

1Thessz 5,17.25

2Thessz 1,11. 2Thessz 3,1.

1Tim 2,8. 1Tim 5,5.

2Tim   Tit   Filem 1,6.

Zsid 11,21. Zsid 13,18.19.

Jak 5,13.14.16 

1Pt 3,7. 1Pt 4,7.   2Pt   1Jn   2Jn   3Jn   Júd 1,20.   Jel 11,1.

„Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem.” (Zsolt 66,20)                                                                                                  Összeállította: G. A. (garainyh)

Albrecht Dürer - Imádkozó kéz (1508) Szobor - Albrecht DÜRER ...

Imádkozó kéz - Forrás: internet

CANTATE! - A kiáltó kövek kórusa vagy a mindenkori tanítványok állandó dicsőítő éneke?!

2020. május 10. - Andreas

CANTATE!

 

Énekeljetek! – A húsvét utáni negyedik vasárnap ünnepi introitus zsoltárverse felszólít:

Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.” (Zsolt 98,1) – Cantate Domino, canticum novum!

Rendhagyó módon, most tekintsük át azokat az újszövetségi igéket, amelyek az éneklésről szólnak; a RÚF szerinti szóhasználattal!

* „Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket.” (ApCsel 16,25

* „a népek pedig irgalmáért dicsőítsék Istent, amint meg van írva: »Ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek.«” (Róm 15,9)

* „Mi következik mindezekből? Imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel is, dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is.” (1Kor 14,15)

* „mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak,” (Ef 5,19)

* „Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.” (Kol 3,16)

* „Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!” (Jak 5,13)

* „és új éneket énekeltek ekképpen: Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből;” (Jel 5,9)

* „És új éneket énekelnek a trón előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a száznegyvennégyezer, akik áron vétettek meg a földről.” (Jel 14,3)

* „és énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét: Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, népek királya:” (Jel 15,3)

* Mária éneke (Lk 1,46-56)

* Zakariás éneke (Lk 1,67-79)

* Az angyalok és a teremtmények éneke (Jel 5,11-14)

 

Augustinus egyházatya ezt nem mondta: „Aki szépen énekel, az kétszeresen imádkozik!” De ezt ő mondta: „Aki szeret, az énekel!” – Az „új ének” – az ágostoni magyarázat alapján – Krisztus fényében már az új parancsra, a szeretet parancsára utal, így az új ének nem más, mint a szeretet éneke. Az egyházi éneklés istendicséret; azt dicsérjük, akit szeretünk – tette hozzá az előadó. – Pontosabban a Szentlélek által tesszük ezt az egyházi közösségben: az ujjongó éneklés az újjászületett ember éneke.

Az idézet forrása: https://www.magyarkurir.hu/hirek/zeneteologia-es-kanonjogi-kerdesek-szekfoglalo-eloadasok-szent-istvan-tudomanyos-akademian

A kiáltó kövek kórusa vagy a mindenkori tanítványok állandó dicsőítő éneke?! 

"Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: Áldott a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban! A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat! De ő így válaszolt: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani."  (Lk 19,37-40; RÚF) - Jer, dicsérjük Istent!

Összeállította: G. A. (garainyh)

 

JUBILATE DEO!

2020. május 03. - Andreas

JUBILATE DEO!

A húsvét utáni harmadik vasárnap ünnepi zsoltár keretverse felszólít: JUBILATE DEO! Ujjongj / örvendj Istennek / az Úrnak!

Örvendj, egész föld, az Istennek! Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét!” (Zsolt 66,1-2) Ezt a felhívást olvashatjuk a Szentírás imádságos könyvében több helyen is; íme egy tucatnyi igevers a RÚF szerint:

 

„Mert én hűségedben bízom, szívből ujjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem.” (Zsolt 13,6)

„Bárcsak eljönne a Sionról Izráel szabadulása! Amikor az Úr jóra fordítja népe sorsát, ujjong majd Jákób, és örül Izráel.” (Zsolt 14,7)

„Örüljetek az Úrnak, ujjongjatok, ti, igazak! Vigadjatok mind, ti, igaz szívűek!” (Zsolt 32,11)

„Én pedig ujjongok az Úrnak, és örvendezek szabadításának. – Ujjongjanak, örüljenek, akik igazamat kívánják! Beszéljék mindenkor, hogy nagy az Úr, aki szolgája javát akarja!” (Zsolt 35,9.27)

„Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos ujjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot.” (Zsolt 42,5)

„Felvonul Isten ujjongás közben, kürtzengéssel jön az Úr.” (Zsolt 47,6)

„Bárcsak eljönne a Sionról Izráel szabadulása! Amikor Isten jóra fordítja népe sorsát, ujjong majd Jákób, és örül Izráel.” (Zsolt 53,7)

„Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez.” (Zsolt 84,3)

„Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt!” (Zsolt 95,1)

Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek! Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az Úr előtt!” (Zsolt 98,4.6)

Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön!” (Zsolt 100,1)

Ujjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban: az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik!” (Zsolt 118,15)

            Pünkösdi beszédében Péter, Dávidot idézi, aki viszont Jézusról prófétál. S ez lehet a mi örökké tartó ujjongásunk / örömünk alapja:

„De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid: »Az Úrra tekintek szüntelen, mert jobbom felől van, hogy meg ne tántorodjam. Ezért örül a szívem, és ujjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy Szented elmúlást lásson. Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt.«” (ApCsel 26,24-28; lásd Zsolt 16,8-11)

Összeállította: G. A. (garainyh)

A PÁSZTOR A SZENTÍRÁSBAN

2020. április 26. - Andreas

A PÁSZTOR A SZENTÍRÁSBAN

A Jó Pásztor vasárnapjának vezérigéjében az ÚR Jézus jelenti ki ezt önmagáról:

Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. (Jn 10,11.27-28)

Tekintsük át a következő két tucatnyi igeválogatásban a pásztor, mint Jézus egyik előképe szerepét; valamint az ő pásztori szolgálatát a RÚF szerinti Szentírásban!

Ószövetség

Azután így áldotta meg Józsefet: Az Isten, akinek színe előtt jártak az őseim, Ábrahám és Izsák, az Isten, aki pásztorom, mióta csak vagyok mind a mai napig, (1Móz 48,15)

 Az Úr, a minden embernek lelket adó Isten rendeljen egy férfit a közösség élére. Az legyen előttük jártukban-keltükben, vezesse harcba és vezesse haza őket, hogy ne legyen az Úr közössége olyan, mint a juhok, melyeknek nincsen pásztora. (4Móz 27,16-17)

Dávid azonban így felelt Saulnak: Pásztor volt a te szolgád apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egyet a nyájból, utánamentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. (1Sám 17,34-35)

Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. (Zsolt 23,1)

Az Úr az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje. Segítsd meg népedet, áldd meg örökségedet, légy pásztora, és gondozd örökké! (Zsolt 28,8-9)

Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik. Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. (Ézs 40,10-11)

Adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat, akik hozzáértéssel és okosan pásztorolnak titeket, (Jer 3,15)

Halljátok az Úr igéjét, ti, népek, hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok: Aki szétszórta Izráelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját. (Jer 31,10)

Emberfia! Prófétálj Izráel pásztorairól! Prófétálj, és mondd meg a pásztoroknak: Így szól az én Uram, az Úr: Jaj Izráel pásztorainak, akik magukat legeltették! Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? (Ez 34,2)

Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon. (Ez 34,12)

Kard! Támadj pásztoromra, bizalmas emberemre! – így szól a Seregek Ura. Vágd le a pásztort, széledjen el a nyáj! Még a bojtárokra is kezet emelek! (Zak 13,7)

Újszövetség

(Jézus) Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. (Mt 9,36)

Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. (Mt 25,31-32)

Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani. (Mk 6,34)

És akkor így szólt hozzájuk Jézus: Mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert meg van írva: „Megverem a pásztort, és elszélednek a juhok.” (Mk 14,27)

Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. (LK 2,15)

A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan ő megüzente nekik. (Lk 2,20)

de aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. (Jn 10,2)

Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért. (Jn 10,14-15)

Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók; azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. (Jn 10,16)

És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, (Ef 4,11-12)

 A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen. (Zsid 13,20-21)

Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. (1Pt 2,25)

És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. (1Pt 5,4)

Boldogan énekeljük: Pásztorunk a Jézus! Hozzá tartozunk! – Legyen ez igaz mindnyájunkra!

Lásd az éneket: https://library.hungaricana.hu/en/view/Harangszo_1921/?pg=332&layout=s

Válogatta: G. A. (garainyh.hu)

 17. Jézus a Jó Pásztor szentkép -

 

 

 

 

 

KICSODA JÉZUS?

2020. április 19. - Andreas

KICSODA JÉZUS?

Húsvét utáni létkérdés: Kicsoda Jézus számomra?

Tamás válaszát ismerhetjük a mai vasárnap óegyházi evangéliumából: „Tamás pedig így felelt: Én Uram és én Istenem!” (Jn 20,28) Ez azóta minden christianus személyes válasza is a címben feltett öröklét kérdésre. Ezért érdeklődve olvastam egy ingyenesen megkapható füzet válaszát. Miként a tanítványok számára akkor: „Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek!” (Jn 20,19) – Úgy azóta sem lehet az igét; sem az írott, sem a hallott, sem a testté lett Igét karanténba zárni, ő megjelenik és szól, s élő igéje cselekvést, történést, örök létezést munkál!

De mit üzen ma számunkra Carl E. Braaten: Vitatott Jézus: Kicsoda Ő? című írásában, amit a Hermeneutikai füzetek 39. számában olvashatunk? Az evangélikus hittudomány talaján álló szerző abban reménykedik, hogy ez az írása rábírja az embereket a saját válaszaik megtalálására, és helyes feleletet tudjanak adni Jézus kérdésére: ti kinek mondotok engem?

A füzet minden fejezetének végén feltett „provokatív” kérdések azt a célt szolgálják, hogy a laikus keresztyének felkészültek lehessenek a bizonyságtételre is; kicsoda Jézus, hogyan ismerhetjük meg Őt ma, mit jelent életünk és üdvösségünk szempontjából, és hogyan tehetünk Róla tanúságot, amikor nem-keresztény barátainkkal és felebarátainkkal beszélgetünk.

Több, kevésbé ismert Luther idézetet is találunk a füzetben, amelyek megerősíthetik meggyőződésünket. Ajánlóként elegendő csak a tartalomjegyzéket idemásolnom:

 1. Mit tudhatunk a Názáreti Jézusról?
 2. Hogyan jutnak hitre a keresztények Jézusban?
 3. Valóban feltámadt-e Jézus a halottak közül?
 4. Miért hisznek abban a keresztények, hogy Jézus „valóságos Isten”?
 5. Jézus kizárólagossága – Valóban Ő az Egyetlen Megváltó?
 6. Miért kellett Jézusnak meghalnia a kereszten?
 7. Jézus alapította a keresztény egyházat?
 8. Mi köze Jézusnak a politikához?

Ez a 165 oldal közérthető teológia, nem csak teológusoknak; húsvét utáni hitünk megerősítését szolgálhatja, hogy ne legyen számunkra vitatott Jézus személye, hanem tudjam és valljam, hogy kicsoda Ő: „Én Uram és én Istenem!”                             

A füzet elérhető itt:                                                                       Ajánlotta: G. A. (garainyh.hu)

https://www.evangelikus.hu/valoban-feltamadt-e-jezus-halalbol-hermeneutikai-fuzetek-39-szama

 

A hitetlen Tamás - A Biblia a magyar képzőművészetben

Jézus és Tamás, forrás: Internet

Jób húsvéti öröme a miénk is lehet!

2020. április 12. - Andreas

Jób húsvétja

Húsvét  első ünnepének igehirdetési igéje Jób 19,25-26.

"Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, és ha ez a bőröm szertefoszlik is, testem nélkül is meglátom az Istent." (RÚF)

"Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent." (Revideált Károli)

Tudom, hogy az én Megváltóm él, és ezután feltámaszt a porból. Akkor majd bőrömmel vesz körül, és testemben meglátom az Istent. (RÚF magyarázó jegyzetekkel, Bp. 2018. 634. o. Ez Luther fordításának idézete.)

Adámi László lelkész magyarázata segíti az ige megértését:

Jób 19,25 esetében a korábbi RÚF (1975 és 1990) is ezt hozta:  testemben.
 
Héberül: "mibbeszárí" - a "min" (-ból,-ből; -tól,-től; nélkül) és "bászár" (test, hús) szavakból van összekapcsolva, az 1. szám 1.  személyű birtokos szerkezettel.
Tehát lehet így is fordítani:  testemből/-ben
 és így is: testem nélkül 
Mi már ismerhetjük Pál apostol magyarázatát is: (lásd 1Kor 15,42.44.54.57.)
"Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; 
Elvettetik földi test, feltámasztatik lelki test. Ha van földi test, van lelki test is.
Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: Teljes a diadal a halál fölött!
De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!"
Hitvallásainkban mi is ezt hisszük és valljuk:
Hiszem a test feltámadását és az örök életet. (Apostoli Hitvallás)
Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. (Niceai Hitvallás)
Krisztus eljövetelekor minden embernek saját testében fel kell támadnia és cselekedeteiről számot kell adnia. Ez az egyetemes-keresztyén hit, aki ezt nem hiszi bizodalmas és tántoríthatatlan hittel, az nem üdvözülhet. (Athanasius hitvallása; forrás: Konkordia könyv, Bp. 1957)
Jób nemcsak hiszi, de tudja is mindezeket!
A teljes Szentírásból mi is tudhatjuk ezeket:
"És semmi nem lesz többé átok alatt a városban, hanem az Isten és a Bárány trónja lesz benne: szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon." (Jel 22,3-4)
"Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül,  aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket." (Fil 3,20-21)
"Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben." (Kol 3,4)
"De eljön Sionhoz a Megváltó, Jákób megtérő bűnöseihez! – így szól az Úr." (Ézs 59,20)
"Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent." (Mt 5,8)
"A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta." (Préd 12,7)
"Jézus azonban ezt mondta neki: Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét?" (Jn 11,40)
"Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen." (Jn 5,39-40)
"Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?" (Jn 11,25-26)
"Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe." (ApCsel 16,30-31)
S ha tudjuk mindezeket, valljuk meg Pállal meggyőződésünket, amely Jóbéhoz lesz hasonlóvá:
"A mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus ... megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. -  Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra." (2Tim 1,10.12)
Összeállította: G. A. (garainyh.hu)
Richard Rohr - Jób és a szenvedés misztériuma - "Ti vagytok a föld ...
Kép forrása: Internet

PALMARUM Vasárnapján

2020. április 05. - Andreas

Virágvasárnapján – Miért hiszem az örök életet?

 

PALMARUM – Virágvasárnap ünnepének vezérigéje: „És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” (Jn 3,14-15)

Az ősi Apostoli hitvallás utolsó szavaival minden, a Szentháromság egy igaz, örök Istenben hívő christianus személyesen (egyes szám első személyben) megvallja: „Hiszem az örök életet!” Ezért a feltámadás ünnepére készülve, nagyhét kapujában, én is személyesen fogalmazom meg, a teljesség igénye nélkül, hét pontban összefoglalva; miért is hiszem és várom az örök életet. Válaszaimat a Szentírás kijelentéseire alapozom, s ezeket a zárójelben közölt igei hivatkozásokat kikeresve, minden kedves olvasó megfogalmazhatja a saját válaszát erre a sorsdöntő létkérdésre is: Hol és kivel töltöd az örökkévalóságot?

 

1 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert az valóban az örök jelen lesz, nem lesz benne idő (lásd Jel 10,6) és Isten lesz minden mindenben, mert ő az élők Istene.   

2 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert Jézus Urunk megígérte minden benne hívőnek, hogy ő helyet készít számukra Atyja házában, és maga mellé veszi őket (lásd Jn 14,2–3). Aki a Fiúban hisz, az, az Atyában hisz; s ő Mózesnek így nyilatkoztatta ki önmagát: „Vagyok, aki vagyok.” (Luther bibliafordításában: „Ich werde sein, der ich sein werde.” – „Én leszek, aki leszek.” 2Móz 3,14)

3 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert az Atyának is ez az akarata, amit Jézus úgy hajt végre, hogy a benne hívőket öröklétre támasztja fel (lásd Jn 6,40), s nem mennek ítéletre.

4 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert Jézus dióhéjban megfogalmazott ún. arany-evangéliuma (lásd Jn 3,16) személyesen nekem szól: Isten úgy szeretett engem, hogy egyszülött Fiát adta értem a keresztre, hogy ha hiszek őbenne, ne vesszek el örökre, hanem vele élhessek örökké!

5 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert Isten azt ingyen, az ő kegyelméből ajándékozza gyermekeinek, úgy, hogy megigazítja őket Jézus érdeméért (lásd Tit 3,7), és a feltámadáskor olyanok lesznek, mint az angyalok.

6 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert teljes üdvbizonyosságom lehet üdvreménység helyett, mivel tudhatom: örök életem van (lásd 1Jn 5,13), amint ezt Túróczy Zoltán püspök egyik előadásában is megerősíti: „Hogyan találta meg Luther ezt az üdvbizonyosságot? Úgy, mint Pál. Tapasztalta, hogy nem ad üdvbizonyosságot az a tudat, hogy mindent megtettem, amit megtehettem. Csak, amikor Krisztus keresztje megvilágosodott előtte; a hitből való megigazulás, akkor azt írja: »Úgy éreztem, mintha nyitott kapun át magába a paradicsomba léptem volna«. A szektás üdvbizonyosság tökéletességtudat, a páli és lutheri nem a befejezettség állapotáról való meggyőződés, hanem az Isten kegyelmének elégséges voltáról való meggyőződés. Ne nyugodj addig, míg életed legfontosabb kérdését meg nem oldod! A reformáció megadta a megoldás lehetőségének útját.” (A teljes előadás megjelent az evangélikus Belmisszió munkaprogram 1928-29. évi füzetében.)

7 * Azért hiszem és vallom az örök életet, mert Jézus jelen időben ígérte meg azt (lásd Jn 3,36), és ezt a kijelentését Dr. Luther Márton így érti: „Itt Krisztus egyenesen örök életet ígér annak, aki hisz. Még hozzá nem is azt mondja, hogy aki bennem hisz, örök élete lesz, hanem azt, hogy mihelyt hiszel bennem, legott örök életed van. Tehát nem eljövendő, hanem jelenvaló ajándékról beszél: Ha hinni tudsz bennem, tied az üdvösség s máris ajándékba kaptad az örök életet. Az örök élet előre az enyém. Ha meg nem kapom itt e földön, odaát már soha többé nem jutok hozzá. Itt, e földön kell elnyernem és megkapnom. De hogyan kapom meg? A kezdet Istené: Uraddá válik, igéjét adja, ajka élő, hallható beszédét s szívet is hozzá, hogy az igét hittel befogadd. Íme, így kezdődik. Az ige pedig, amit hittel meghallottál, nem máshova, hanem a Krisztushoz vezet téged. Tovább nem jutsz. Benne kell hinned, rajta csüngnöd, akkor Ő megvált testi-lelki haláltól s már tiéd is az örök élet.” (Az idézet a „Jer, örvendjünk keresztyének!” c. könyv 187. oldalán található.)

Tovább én sem jutottam: Solus Christus! Az örökkön-örökké élő Úr Jézus Krisztus: az igaz Isten és az örök élet! Ő örök szeretettel szeret téged is, kedves olvasó és azt szeretné, hogy ővele töltsd az elkezdődött örökkévalóságot!

 

Az ÚR Isten már az Ószövetségben előre megígérte ezt: „Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek: Készíts egy mérges kígyót, és tűzd föl egy póznára! Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha arra föltekint. Mózes tehát készített egy rézkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben maradt.” (4Móz 21,8-9)

Személyes honlapom címoldalának legalsó sorai pedig ezt hirdetik:

„Íme, MOST van a kegyelem ideje! Íme, MOST van az üdvösség napja!”

„Ma még lehet, MA még szabad, – borulj le a kereszt alatt!”

Garai András (garainyh.hu)

KÉRJ EGY IMÁT

JUDICA vasárnapján

2020. március 29. - Andreas

JUDICA – Böjt 5. vasárnapjának bevezető, introitus zsoltárverse

 

Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és pereld peremet a hűtlen néppel szemben! Az alattomos és álnok emberektől ments meg engem!” (Zsolt 43,1; RÚF)

Ítélj meg engem oh Isten! és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség ellen; az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem.” (Zsolt 43,1; Károli)

 

A Szentírásban két tucatnyi igeversben találhatjuk meg ezeket a kulcsszavakat (a RÚF szerint):

* 1Sám 24,16 „Legyen azért az Úr a bíró, és tegyen igazságot közöttünk! Vizsgálja meg és perelje peremet, és szolgáltasson nekem igazságot veled szemben!”

* 1Kir 10,9 „Áldott legyen Istened, az Úr, aki kedvét lelte benned, és Izráel trónjára ültetett! Mivel az Úr örökké szereti Izráelt, azért tett királlyá téged, hogy jogot és igazságot szolgáltass.”

* 2Krón 9,8 „Áldott legyen Istened, az Úr, aki kedvét lelte benned, és trónjára ültetett az Úrnak, a te Istenednek a királyaként! Mivel Istened szereti Izráelt, és fenn akarja tartani örökké, azért tett királyukká téged, hogy jogot és igazságot szolgáltass.”

* Jób 5,8 „De én az Istenhez fordulnék, Istenre bíznám az ügyemet,”

* Jób 13,18 „Íme, előterjesztem ügyemet! Tudom, hogy nekem van igazam.”

* Jób 23,3-4 „Bár tudnám, hogy hol találom Istent! Elmennék a trónusáig, eléje terjeszteném ügyemet, tele lenne szám szemrehányással,”

* Zsolt 7,7 Uram, lépj elő haragodban, szállj szembe dühös ellenségeimmel! Kelj föl, szolgáltass igazságot nekem!”

* Zsolt 7,9 „Az Úr ítéletet tart a népek fölött. Adj nekem igazat, Uram, hiszen igaz és feddhetetlen vagyok!”

* Zsolt 9,5 „Mert igazságot szolgáltattál ügyemben, trónodra ültél mint igaz bíró.”

* Zsolt 17,1 „Dávid imádsága. Uram, hallgasd meg igaz ügyemet, figyelj esedezésemre! Ügyelj imádságomra, mert ajkam nem csalárd.”

* Zsolt 26,1 „Dávidé. Uram, szolgáltass nekem igazságot, mert feddhetetlenül éltem, az Úrban bíztam ingadozás nélkül!”

* Zsolt 35,1 „Dávidé. Perelj, Uram, a velem perlőkkel, harcolj az ellenem harcolókkal!”

* Zsolt 35,24 Ítélj meg igazságod szerint, Uram, Istenem, ne engedd, hogy kinevessenek!

* Zsolt 54,3 Istenem, segíts meg neveddel, szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal!”

* Zsolt 74,22 Szállj perbe, perelj, Istenem! Gondold meg, hogy a bolond mennyire gyaláz téged szüntelen!”

* Zsolt 119,154 Pereld peremet, és válts meg, ígéreted szerint tartsd meg életemet!”

* Zsolt 138,8 „Az Úr javamra dönti el ügyemet. Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd cserben most sem kezed alkotásait!”

* Zsolt 143,2 Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted!”

* Péld 31,9 „Nyisd meg szádat, ítélkezz igazságosan, juttasd igazához a nincstelent és a szegényt!”

* Jer 11,20 „Ó, Seregek Ura, igaz bíró, vesék és szívek vizsgálója! Hadd lássam, hogy állsz bosszút rajtuk, mert eléd tártam ügyemet!”

* Jer 20,12 „Ó, Seregek Ura, aki megvizsgálod az igazat, aki belelátsz a vesékbe és a szívekbe! Hadd lássam, hogy állsz bosszút rajtuk, mert eléd tártam ügyemet!”

* JSir 3,58-59 Te perelted, Uram, peremet, és megváltottad életemet. Láttad, Uram, hogy csaltak a perlőim: ítéld meg igazságomat!”

* Lk 18,3 „Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben!”

* Lk 18,7-8 „Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?”

 

Ne feledjük, az ÚR Jézus a mi igazságunk. Ő mondja mindenkori tanítványainak, követőinek: „Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” (Jn 14,6)

Összeállította: G. A. (garainyh)

LAETARE vasárnapján

2020. március 22. - Andreas

Böjt közepén – felhívás az örömre a Zsoltárok könyvében

 

Böjt 4. vasárnapja bevezető, introitus igeversének kezdő szava ez:

LAETAREÖrüljetek Jeruzsálemmel!

Vigadjatok vele mindnyájan, akik szeretitek! Szívből örüljetek vele mind, akik gyászoltátok!” (Ézs 66,10)

Íme, egy tucatnyi gondolatébresztő igeválogatás a RÚF szerint; minek, kinek, miért is örvendjünk, örüljünk, ujjongjunk, vigadjunk böjt kellős közepén?

 

* Zsolt 5,12 „Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. Örökké ujjonganak, mert oltalmazod őket. Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet.”

* Zsolt 16,8-9 „Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és ujjong a lelkem, testem is biztonságban van.”

* Zsolt 21,2 „Uram, a te erődnek örül a király. Mennyire ujjong, hogy megsegítetted!”

* Zsolt 31,8 Ujjongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait.”

* Zsolt 34,3 „Az Úrral dicsekszik lelkem. Hallják ezt az alázatosak, és örülnek.”

* Zsolt 53,7 „Bárcsak eljönne a Sionról Izráel szabadulása! Amikor Isten jóra fordítja népe sorsát, ujjong majd Jákób, és örül Izráel.”

* Zsolt 68,4 „De az igazak örülnek, vigadnak, Isten színe előtt vígan örvendeznek.”

* Zsolt 71,23 „Ujjong az ajkam, ha neked zenghet, lelkem is, amelyet megváltottál.”

* Zsolt 90,14 „Áraszd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben!”

* Zsolt 97,8 „Hallja ezt Sion, és örül, Júda leányai vigadnak ítéleteiden, ó, Uram!”

* Zsolt 105,3 „Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat!”

* Zsolt 122,1 „Zarándokének. Dávidé. Örülök, ha ezt mondják nekem: Az Úr házába megyünk!”

 

De ne feledjük, a mi örömünknél sokkal értékesebb ez a tény: „Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít. Repesve örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.” (Zof 3,17)

 

Válogatta és összeállította: G. A. (garainyh.hu)

OCULI vasárnapján

2020. március 15. - Andreas

OCULI – Böjt 3. vasárnapjának ősi introitus; kezdő zsoltárverse ez:

Zsolt 25,15 Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából.”

Az ember szemeiről ezt tanítja a Szentírás (egy tucatnyi válogatás a RÚF szerint:)

 

Jób 13,1 „Mindezt saját szememmel láttam, fülemmel hallottam, és megértettem.”

Jób 19,27 „Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem valaki más, bár

   veséim is megemésztetnek.”

Jób 42,5 „Eddig még csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak.”

Zsolt 26,2-3 „Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg, kutasd át szívemet-lelkemet! Mert hűséged

   szemem előtt van, igazságod szerint járok-kelek.”

Zsolt 69,4 „Belefáradtam a kiáltozásba, kiszáradt a torkom, szemem elhomályosodott, míg

   Istenemre vártam.”

Zsolt 119,18 „Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed.”

Zsolt 119,123 Szemem epedve várja segítségedet és megígért igazságodat.”

Zsolt 119,148 „Ébren van szemem az éjszakai őrváltáskor is, és elmélkedem ígéreteiden.”

Ézs 6,5 „Ekkor megszólaltam: Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és

   tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a Királyt, a Seregek Urát látták szemeim!”

Lk 2,29-31 „Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta

   szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára,”

Jn 9,11 „Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, rákente a

   szemeimre, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg! Elmentem tehát,

   megmosakodtam, és most látok.”

Jn 9,30 „Az ember így válaszolt nekik: Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan

   való, mégis megnyitotta a szememet.”

Szelíd szemed, Úr Jézus!...

Összeállította: G. A. (garainyh.hu)

Képtalálatok a következőre: *.*oculi vasárnapja*.*

 

Képtalálatok a következőre: *.*oculi vasárnapja*.*

REMINISCERE vasárnapján

2020. március 08. - Andreas

REMINISCERE vasárnapján

 

Amikor az ember emlékezteti Istent…

A vásárnap introitus; bevezető zsoltár igéje:

Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak.” (Zsolt 25,6; RÚF)

Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva  vannak.” (Zsolt 25,6; Károli)

Tovább gondolásra, a hét minden napjára itt hét ószövetségi ige, a RÚF szerint:

* „Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta: Ó, Uram, Uram! Emlékezz meg rólam, és adj nekem erőt csak még most az egyszer, Istenem, hogy utoljára, a két szememért bosszút állhassak a filiszteusokon!” (Bír 16,28)

* „Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram!” (Zsolt 25,7)

* „Te szabtad meg a föld minden határát, te alkottál nyarat és telet. Erre emlékezz, Uram, mert ellenség gyaláz, és bolond nép csúfolja nevedet.” (Zsolt 74,17–18)

* „Gondolj rám, Uram, amikor megkegyelmezel népednek, gondoskodj rólam, amikor megszabadítod!” (Zsolt 106,4)

* „Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel! Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák!” (Ézs 62,6)

* „Emlékezz, Uram, mi történt velünk! Tekints ránk, és lásd meg gyalázatunkat!” (JSir 5,1)

* „Uram, hallottam, amit hirdettél, félelem fog el attól, amit teszel, Uram. A közeli években valósítsd meg, a közeli években tedd ismertté! De haragodban is gondolj az irgalomra!” (Hab 3,2)

Emlékezzél, hogy mi történt, Uram, mirajtunk, / És tekintsd meg, hogy milyen nagy a mi siralmunk!” (EÉ 403,1)

Képtalálatok a következőre: "reminiscere"

Összeállította: G. A. (garainyh.hu)

Böjt és Biblia

2020. március 01. - Andreas

Füle Lajos: Bibliám

 

Ha fáradt vagyok, üdítő nyughelyem.

Ha sötét vesz körül, szava égő mécsem.

Ha éhes vagyok, éltető kenyerem.

Ha ellen szorongat, fegyvertársam nekem.

Ha beteg vagyok, mennyei patikám.

Ha egyedül állok, barát vár benne rám!

Böjt 1. vasárnapjának óegyházi evangéliumában (Mt 4,1-11) az ÚR Jézus háromszor mondja: MEG VAN ÍRVA!

Ő így válaszolt: Meg van írva: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.”

Jézus ezt mondta neki: Viszont meg van írva: „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!”

Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”

Olvassuk naponta, rendszeresen a Szentírást!

Böjtben olvassuk el négy evangéliumot, időrendben, az alábbi összeállítás alapján!

 

Szinopszis – Evangéliumi összhang – A 4 Evangélium szerkezete

Időrendi áttekintés a párhuzamos igehelyek és 10 forrásmű együttes figyelembevételével;

(5 bibliai szöveg tagolás és 5 Bibliáról szóló könyv tartalmi vázlata alapján)

55 tételben, 20 részben, 7 időmegjelöléssel; s az evangéliumok saját egységei aláhúzással tagolva

**********************************************************************************************************************************

M e g n e v e z é s  (Tartalmi egység száma)    MÁTÉ (13)         MÁRK (8)         LUKÁCS (11)     JÁNOS (6)

BEVEZETÉS                                                1,1-1,1                   1,1-1,1                 1,1-1,4                   1,1-1,14

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1,15-1,18

ELŐTÖRTÉNET                                            1,2-1,17

                                                                                                                          1,5-1,80

             -7 Jézus születése, Lk 2,7

               +6 Ifjúkori Páska, Lk 2,41

                                                                    1,18-2,23                                             2,1-2,52

              +28 az 1. Páska, Jn 1,29

JÉZUS ÚTJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE               3,1-4,11                1,2-1,13                 3,1-4,13                1,19-1,34

JÉZUS NYILVÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK                                                                                              1,35-1,51

                KEZDETE                                                                                                                         2,1-2,11

   +29 a 2. Páska, Jn 2,13                                                                    

                                                                                                                                                       2,12-3,21

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3,22-3,36

 

JÉZUS GALILEÁBAN                                     4,12-4,17              1,14-1,15              4,14-4,3                4,1-4,46a

                                                                   4,18-4,23              1,16-1,45              4,31-5,16

                                                                                               2,1-3,6                   5,17-6,11

                                                                                               3,7-3,12

                                                                                              3,13-3,19              6,12-6,16

A HEGYI BESZÉD                                           4,24-4,25

                                                                     5,1-7,29

A MEZŐN MONDOTT BESZÉD                                                                              6,17-6,19

                                                                                                                            6,20-6,49

JÉZUS TOVÁBBI MŰKÖDÉSE                    8,1-9,34                                                7,1-7,17                4,46b-4,54

                GALILEÁBAN                              9,35-11,1

                                                                 11,2-12,50            3,20-3,35              7,18-8,3

                                                                  13,1-13,52            4,1-4,34                 8,4-8,21

                                                                                             4,35-5,43              8,22-8,56

                                                                  13,53-13,58         6,1-6,6

            +30 a 3. Páska, említetlen!

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                   5,1-5,47

                                                                 14,1-14,12            6,7-6,29                9,1-9,9

 

+31 a 4. Páska, Jn 6,4

                                                                14,13-14,21         6,30-6,44                 9,10-9,17              6,1-6,15

                                                                14,22-15,20         6,45-7,23                                              6,1-6,59

                                                                15,21-16,12         7,24-8,26

A SZENVEDÉSEK ÚTJÁN                         16,13-17,21         8,27-9,29              9,18-9,43a            6,60-6,71

                                                                17,22-17,27         9,30-9,32              9,43b-9,45

                                                                18,1-18,35            9,33-9,50              9,46-9,50

ÚTON JERUZSÁLEMBE                                                                                  9,51-13,21

                                                                                                                     13,22-17,10

                                                                                                                     17,11-18,14

JÉZUS A LOMBSÁTOR ÜNNEPEN JERUZSÁLEMBEN                                                                    7,1-10,21

JÉZUS MŰKÖDÉSE JÚDEÁBAN                 19,1-20,16            10,1-10,31            18,15-18,30

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                10,22-11,54

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 11,55-11,57

                                                                  20,17-20,28         10,32-10,45          18,31-18,34

                                                                   20,29-20,34         10,46-10,52         18,35-18,43                                                                                                                                                                                                        19,1-19,27

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                  12,1-12,11

JÉZUS UTOLSÓ ÚTJA JERUZSÁLEMBE      21,1-23,39           11,1-12,44            19,28-21,4            12,12-12,19

A SZINOPTIKUS APOKALIPSZIS                 24,1-24,36            13,1-13,37            21,5-21,36

A PASSIÓ ELŐTTI IDŐ BEMUTATÁ-             24,37-25,46

                SÁNAK BEFEJEZÉSE                                                                      21,37-21,38

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 12,20-12,50

      +32 az 5. (halálos) Páska, Jn 13,1 (Jn 11,55 és Jn 12,1 után)

      A SZENVEDÉSTÖRTÉNET:

A GECSEMÁNÉ KERTBE VEZETŐ ÚTON   26,1-26,35        14,1-14-31            22,1-22,38            13,1-13,38

JÉZUS BÚCSÚBESZÉDEI                                                                                                        14,1-17,26                                                                                                                      

JÉZUS ELFOGATÁSA, MEGFESZÍTÉSE     26,36-27,66         14,32-15,47          22,39-23,56         18,1-19,42

                ÉS ELTEMETÉSE

A FELTÁMADOTT JÉZUS                            28,1-28,15            16,1-16,8              24,1-24,43            20,1-20,29

AZ EVANGÉLIUMOK BEFEJEZÉSEI              28,16-28,20         16,9-16,20            24,44-24,53         20,30-20,31

                                                                                                                                                   21,1-21,25                                                                                                                                  

                                                                                              concl. brev.

           Azaz Márk ún. rövid zárszava: (a Biblia szövegében nem található, és így szól:)

/Mindezeket a megparancsolt dolgokat kihirdették (ti. az asszonyok) röviden azoknak, akik Péter körül voltak.

Ezek után maga Jézus napkelettől napnyugatig hirdette általuk az örökkévaló üdvösségnek szent és romolhatatlan üzenetét. Ámen.  

Összeállította: Garai András

Hamvazószerda a negyven napos "hétköznapi" böjt kezdete!

2020. február 23. - Andreas

Böjt az Újszövetségben a RÚF szerint

 

Csupán tizenhárom igeszakaszban találjuk a böjt szót és ragozott alakjait, összesen huszonhat esetben; a szinoptikus evangéliumokban, valamint az Apostolok cselekedeteiben és Pál egyik levelében; melyeket a bibliai könyvek sorrendjében idézünk a következő összeállításban:

* „Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, (Jézus) végül megéhezett.” (Mt 4,2)

* „Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te pedig, ha böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged.” (Mt 6,16.17.18)     

* „Akkor odamentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték: Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik: Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak.” (Mt 9,14.15)

* „Ez a fajta pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre.” (Mt 17,21)

* „János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle: Miért böjtölnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai, a te tanítványaid pedig miért nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik: Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak.” (Mk 2,18.19.20)

* (Anna) „...nyolcvannégy éves özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, hanem böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal.” (Lk 2,37)

* „Ők pedig ezt mondták neki: János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is; a tieid pedig esznek és isznak. Jézus így válaszolt: Kívánhatjátok-e a násznéptől, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor azokban a napokban böjtölni fognak.” (Lk 5,33.34.35)

* Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek.” (Lk 18,12)

* „Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak, és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket.” (ApCsel 13,2.3)

* „Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva ajánlották őket az Úrnak, akiben hittek.” (ApCsel 14,23)

* „Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket.” (ApCsel 27,9)

* (ajánljuk magunkat) „...verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirrasztott éjszakákban, böjtölésben.” (2Kor 6,5)

* „…fáradozásban és vesződségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben.” (2Kor 11,27)

Összeállította: G. A.

Képtalálatok a következőre: *.*hamvazószerda*.*

Luther haláláról

2020. február 16. - Andreas

474 éve, 1546. február 18-án halt meg reformátorunk

LUTHER HALÁLÁRÓL

Jonas Justus 1546. február 18-i és Coelius Mihály február 20-i leveleiből (részletek):

Ekkor felkelt, semmi különös panasza nem volt, majd bement hálófülkéjébe az ágyhoz. Amint a küszöböt átlépte, így szólt: A Te kezeidbe ajánlom lelkemet! Te megváltottál engem hűséges Isten! – ezzel lefeküdt, jó éjszakát kívánt, majd így szólt: Jónás Doktor és Mihály Úr, imádkozzatok a mi Urunk Istenünkhöz, hogy jól haladjon az Ő dolga és a szent evangélium ügye.

Ismét elaludt és nyugodtan pihent, míg az óra éjfél után egyet ütött. Ekkor felébredt és a szolgáját hívta, hogy fűtsön be a szobában. Mivel a szoba már úgyis meleg volt, felkelt és így szólt: Óh Jónás Doktor, rosszul vagyok, aggódom, hogy most már Eislebenben maradok. – Ezzel ismét szobájába ment és amint a küszöbön átlépett, ismét azt mondta, amit előbb: „A Te kezeidbe ajánlom lelkemet. Te megváltottál engem hűséges Istenem.” – Amikor egyszer-kétszer végigment a szobán, ismét lefeküdt a nyugvóágyra. A betegség pedig mindinkább erőt vett rajta. Nyomban dörzsölni kezdtük melegített ruhákkal és azonnal hívattuk a fogadóst a házból, a két városi orvost, valamint a mansfeldi gróf urakat. Mialatt melegített ruhákkal dörzsöltük, megkérdeztem, hogy érez-e enyhülést? Ezt felelte: Igen, a meleg jót tesz, melegítsetek rám párnát is. Erősen nyom ugyan, de kíméli a szívemet. – S amint én Coelius Mihály éreztem, hogy szíve táján egészen nedves, így szóltam hozzá: Tisztelendő Atyám, Ön jól izzadott. Isten kegyelmes lesz és javulni fog állapota. – Ezt felelte: Igen, ez már a hideg, halálos verejték, meg fogok halni. Amikor az egyik orvos gyógyszert adott neki, ezt mondta: Hálát adok neked Istenem, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, hogy kinyilatkoztattad előttem a Te drága Fiadat, akiben én hittem, akit én szerettem, akit prédikáltam, akiről bizonyságot tettem és akit dicsőítettem. Uram, Jézus Krisztusom, Neked ajánlom lelkemet. Óh mennyei Atyám, tudom, hogyha el is szakadok e testtől, Tenálad örökké fogok élni. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy mindenki, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. – Továbbá ezt mondta: Van Istenünk, aki megsegít és Urunk, aki a haláltól megment. -  Amikor pedig érezte, hogy a vég közel van, háromszor így szólt: Atyám, a Te kezeidbe ajánlom lelkemet. Végezetül pedig: Békességben és szívesen távozom. Áldjon meg az Isten mindnyájatokat. Ezután elhallgatott. Felráztuk őt s Jónás doktor és én hangosan azt mondtuk: Tisztelendő Atyám, a Mi Urunk Jézus Krisztusban való hitben hal-e meg és az ő nevében hírdetett tanítását vallja-e? -  Igen – felelte s jobb oldalára fordulva, negyedórai alvásba kezdett. Amint negyedórával hajnali három előtt a szemébe világítottunk, mély lélegzetet vett és ezzel szelíden teljes csendben, nagy türelemmel kilehelte lelkét.

A halál az összes bajok között a legkisebb, mert csak azoknak baj, akik félnek tőle. A halált, a bűnt, a poklot és az ördögöt legyőzte és megsemmisítette a keresztrefeszített Krisztus.

 

(Az idézetek forrása: Virág Jenő: DR. LUTHER MÁRTON ÖNMAGÁRÓL, 3. kiadás)      

                                                                                                                         Válogatta: G. A.

 

Képtalálatok a következőre: *.*luther halotti maszkja*.*

Luther halotti maszkja

Workshop Lucas Cranach the Elder - Niedersächsisches Landesmuseum Hannover - Martin Luther on his Death-bed - Overall

Lucas Cranach képe

 

Jézus a híd!

2020. február 09. - Andreas

Pecznyík Pál, Isten "egy ügyű", laikus versmisszionáriusának három, azonos című archív költeményét küldte meg nekem a napokban leánya. Az Úr Jézusnak több "Én vagyok" önkijelentését ismerhetjük, de a mi számunkra ő valóban az összekötő híd. Miért? "Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam." (Jn 14,6) 

 Jézus a híd

 

Itt a földön mi emberek,

gyermekek, ifjak, öregek,

élet, versenypályán futunk,

s egy nap szakadékhoz jutunk.

Szédülünk a mélység felett,

hát nincs egy híd, mely átvezet?

 

Úgy szeretnénk által menni,

túlsó parton megpihenni!

Van híd, csak az láthatatlan,

az láthatja meg, ki hisz abban.

Aki úgy hisz, mint kisgyerek,

az jut át a mélység felett.

 

Túlsó parton csodás fényben

élhet örök dicsőségben.

Jézus a híd két part között,

eget, földet mely összeköt!

még ma lépj rá bátran, hittel,

s túlsó parton vár az Isten!

 

Pecznyík Pál Celldömölk, 1988.

 

  Jézus a híd!

 

Röppenjünk a messze múltba,

múló századokon át,

Agg Simeon ott tartotta

karján, Isten szent Fiát!

 

Íme, világ Teremtője,            

teremtmény karján pihen,

bűnöst, így szeretni tudó

Jézus, lehet csak ilyen.

 

Ő, ki bennünket alkotott,

embertestbe öltözött,

láthatatlan hídként szolgál  

ma is, Ég és Föld között!

 

Szomorú, hogy e szent hídon,

oly kevesen mennek át,

múló honhoz ragaszkodva

vesztik el, a szebb hazát!

 

Nem veszhet el, ki e hidat,

még időben megleli,

csodás örökség vár arra,

el nem múló mennyei.

 

Drága lélek, lépj e hídra,                 

mert közeleg már a vég!                

Országába vár az Isten,             

gyöngykapuja tárva még!

 

Pecznyík Pál Celldömölk,2012. VI. 6.

 

Jézus a híd!

 

 

Isten és emberközt, mély szakadék tátong,

bűnre csábított szív, Isten ellen lázong.

Bűnünk hozta létre, a mély szakadékot,

Sátán uralja a bűnös ivadékot.

Soha nem látnánk meg, a mennyei kertet,

ha nem lenne váltság, melyet Jézus szerzett!

Sok csonka híd épül, ám az, át nem ível,

átmenni nem lehet, bűnkedvelő szívvel.

Bűnszakadék pedig, egyre szélesebb lesz,

Ember: önerőből, nem juthat Istenhez!

Mégis legtöbb ember, csonka hídon lépdel,

rövid a híd s azon, Istenhez nem ér fel.

Emberi erővel átjutni, nincs remény,

aki megpróbálja, a mélybe hull, szegény.

Jézus: egyetlen híd, bűn-szakadék felett,

biztosan célba jut, ki azon lépeget.

Higgyük létezését, lépjünk e hídra hát,

önfeláldozóan köt össze, két hazát!

Jézus egyetlen híd, sötétből a fénybe,

aki ezen vonul, nem zuhan a mélybe!

Elhagytuk Atyánkat, még visszatérhetünk,

Fia: helyre hozta, elrontott életünk!

Ne tétovázzunk hát, mert napjaink múlnak,

induljunk: s odaát, ránk virrad az új nap.

Fel sem tudjuk fogni, a szebb új világot,

abban vár bennünket, Istenünk az áldott.

Ámulatba ejtő, mit készített nekünk,

s végtelen örömben, mellette élhetünk!

 

Pecznyík Pál Celldömölk, 2014. III. 8. 

 

3 éve, 97 éves korában hívta haza hűséges szolgáját az ÚR!

https://www.garainyh.hu/cikk/mynews.inc.php?a=a&mnid=886&page=

https://archiv.evangelikus.hu/publicisztika/pecznyik-pal-90-eves-2013-a-laikus-versmisszionarius-szuletesnapi-koeltemenyt-ajandekozott-olvasoinknak

Pecznyík Pál evangéliumi versei

Képtalálat a következőre: „pecznyík pál” 

Képtalálat a következőre: „pecznyík pál”

 Isten velünk, viszontlátásra!

Krisztus dicsősége

2020. február 02. - Andreas

A Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap és hét Útmutató vezérigéje: "...fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad." (Ézs 60,2b)  Íme, egy tucatnyi válogatás a RÚF szerinti Újszövetségből, a Jézus Krisztus dicsőségéről szóló igék közül!

JÉZUS KRISZTUS DICSŐSÉGE AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN

(Egy tucatnyi ige válogatás a RÚF szerint) 

* „Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne.” (Jn 2,11)

* „Jézus így válaszolt: Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna: az én Atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti Istenetek,” (Jn 8,54)

* „Amikor Júdás kiment, így szólt Jézus: Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten dicsőült meg őbenne;” (Jn 13,31)

* „Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged,” (Jn 17,1)

* „Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében.” (2Thessz 2,14)

* „mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését,” (Tit 2,13)

* „azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és méltósággal koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált.” (Zsid 2,9)

* „Ugyanúgy Krisztus sem maga dicsőítette meg önmagát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: „Az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged.”” (Zsid 5,5)

* „tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön-örökké. Ámen.” (Zsid 13,21)

* „Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is ujjongva örülhessetek.” (1Pt 4,13)

* „A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese:” (1Pt 5,1)

* „Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!” (2Pt 3,18)

 

A teremtmények énekét zengjük már itt, és az örökkévalóságban: „És hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A trónon ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!” (Jel 5,13)  

Összeállította: G. A. (garainyh.hu) 

Képtalálat a következőre: „Jézus krisztus dicsősége”

Jézus küldetése beteljesül!

2020. január 26. - Andreas

A Vízkereszt ünnepe utáni 3. hét Útmutató vezérigéje: (Lk 13,29; lásd Mt 8,11; Ézs 49,12 RÚF)

"Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában."

"Jő minden tájról, együtt énekel És együtt ujjong, együtt ünnepel, Ó, hálaének, szállj az égbe fel! Halleluja! Halleluja! Halleluja!" (EÉ 454,7)

Az ÚR Jézus Krisztus ígérete:

(Apostolok Cselekedetei
1. r. 8. v.)

Jézus missziói parancsa:

„hirdessétek az evangéliumot

minden teremtménynek!”

„tanúim lesztek

 

(Márk evangéliuma 16. r. 15.v.)

Jeruzsálemben,

NYH

Nyíregyháza

web.t-online.hu/garainyh

egész Júdeában

HU

Magyarország

www.garainyh.hu

és Samáriában,

EU

Európa

www.garainyh.eu

sőt egészen a föld

COM

Világ

www.garainyh.com

végső határáig.”

 

„Menjetek el szerte az egész világba,

 

Az ÚR Jézus Krisztus missziója; megbízatása, küldetése:

„Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy

aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem: én magamtól

adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van

arra is,  hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én

Atyámtól.” „A többi  városban is hirdetnem kell az Isten

országának evangéliumát, mert ezért küldettem.” „Íme, ma és

holnap  ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap

bevégzem küldetésemet.”  A christianusok = misszionáriusok!

(Szentírás, új protestáns fordítás: Jn 10,17-18 & Lk 4,43; 13,32)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Látogassa meg ezt az oldalt is:

https://garai-andris.000webhostapp.com/

A christianusok küldtése:(lásd EKE énekeskönyv 397. éneke; https://ekealapitvany.hu/enekeskonyv/index.html)

"Légy örömmondó, békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!"

Ökumene : Evangelische Kirchengemeinde Wasseralfingen ...

Kegyelmi igék minden hétre

2020. január 19. - Andreas

Az Útmutató ez évtől új vezérigéje a Vízkereszt utáni 2. hétre:

"Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre." (Jn 1,16)

Isten kegyelme egész évben elkísér és velünk van, győződjön meg róla!

Az ÚR Isten kegyelme az Újszövetségben 

(válogatás az esztendő minden hetére;

keresse meg a RÚF szerint itt:

https://abibliamindenkie.hu/uj/)

 

Év* Róm 1,7    „…Kegyelem nektek és békesség Istentől,…

         a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.”

 

Hét* Igehely        

01* Lk 4,22                           

02* Jn 1,17

03* ApCsel 4,33

04* ApCsel 18,27

05* Róm 4,4

06* Róm 5,15

07* Róm 5,17

08* Róm 5,20   

09* Róm 5,21

10* Róm 6,1

11* Róm 6,14

12* Róm 6,15

13* Róm 11,6

14* Róm 12,3

15* Róm 12,6

16* 1Kor 1,3

17* 1Kor 3,10  

18* 1Kor 15,10

19* 2Kor 1,2

20* 2Kor 4,15

21* 2Kor 6,2

22* 2Kor 12,9

23* Gal 1,3

24* Gal 5,4

25* Ef 1,2

26* Ef 2,5

27* Ef 2,8

28* Ef 3,2

29* Ef 3,8

30* Ef 4,7  

31* Ef 6,24

32* Fil 1,2

33* Kol 1,2

34* Kol 4,18

35* 1Thessz 1,1

36* 2Thessz 1,2

37* 1Tim 1,2

38* 1Tim 6,21

39* 2Tim 1,2

40* 2Tim 4,22

41* Tit 1,4

42* Tit 2,11

43* Tit 3,15

44* Filem 1,3

45* Zsid 4,16

46* Zsid 13,25

47* 1Pt 1,2

48* 1Pt 2,19

49* 1Pt 5,10

50* 1Pt 5,12  

51* 2Pt 1,2

52* 2Jn 1,3

53* Jel 1,4

Kedves Olvasók! Ennél sokkal több ige szól Isten kegyelméről, éppen ezért: "Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!" (2Pt 3,18)

Összeállította: G. A.

Képtalálat a következőre: „*.*kegyelem*.*”

Miért vagyok evangélikus? Miért jó evangélikusnak lenni?

2020. január 14. - Andreas

Miért vagyok evangélikus? Miért jó evangélikusnak lenni?

Ez a hét pontos, hét éves írás máig érvényes, ezért szó szerint ide idézem!

1 * Azért, mert a szüleim evangélikusnak kereszteltettek meg. Nagyszüleim is, mindkét ágról szintén tősgyökeres evangélikusok voltak. Templomépítő, „tűrő-szenvedő” tirpák őseim élete és hite, s „kövekbe épített hitvallása” számomra is példa és bátorítás.

2 * Tudom, hogy Istennek nincsenek unokái; csak újjászületett gyermekei. Hiszem és vallom, hogy az ő megelőző szeretete vezetett és tartott meg a konfirmációig. S akkor ő térített magához, s szült újjá Igéje és Szentlelke által, és azóta is megerősít evangélikus hitemben.

3 * S most, ötven évvel konfirmációm után is, csak arról tehetek bizonyságot, hogy erős váram az Úristen, és minden kegyelem az életemben. S Túróczy püspökkel vallom: Isten csak kegyelem, és Jézus az én személyes Megváltó Uram! S az ő érdeméért igazulok meg Isten előtt. A reformátorokkal vallom: Egyedül Krisztusért, egyedül kegyelemből, egyedül hit által s egyedül a Szentírás tanítása alapján nyerek üdvösséget. A hitem is Isten ingyen kegyelmi ajándéka, és ő minden emberi értelmet meghaladó módon, „megbotránkoztatóan” szeret engem. Az arany-evangélium (Jn 3,16) személyes hitvallásommá lett.

4 * Életem vezérigéje (Ézs 41,10) naponta megtapasztalt valóság; Isten győzelmes jobbjával, az Úr Jézus Krisztussal támogat engem. Mindkét ige személyes honlapomon (garainyh.hu) is olvasható; mert aki vallást tesz róla az emberek előtt, arról majd ő is vallást tesz mennyei Atyja előtt. Arra törekszem, hogy egyre láthatóbban legyek evangélikus keresztyén!

5 * Az evangélikus egyház tiszta és igaz tanítása a Szentíráson alapul és mentes az emberi „toldalékoktól”. S miután felnőttként megismertem a többi keresztyén felekezet tanításainak lényegét, kijelentem: ha rajtam múlott volna, hogy milyen vallású családban szülessek meg; én magam is evangélikus szerettem volna lenni; s az is maradok!

6 * Az Isten örömhíréről elnevezett egyházam tágölelésű, s nem kirekesztő; mert csak két feltétele van az egyház jelenlétének: Isten igéjének tiszta hirdetése és a két szentség Jézus rendelése szerinti kiszolgáltatása. Reformátorunk, Dr. Luther tanítása alapján vallom, hogy a keresztség csak hit által visz üdvösségre, és az úrvacsorában Jézus valóságosan jelen van, s így kerülhetünk vele a legközelebbi szeretetkapcsolatba e földön. S valóban, az ostya: az ő teste és a bor: az ő vére a mi számunkra.

7 * Jézus utolsó parancsa minden őt követő, róla tanúskodó tanítványa számára: küldetés! Vallom az egyetemes papság elvét és azt, hogy minden christianus egyben misszionárius is! S a számomra adatott kegyelmi ajándék; szolgálati lehetőség: az interneten is az örök evangélium továbbadása; mert jaj nekem, ha nem teszem!

Piliscsaba, 2013. április 14.                                                                          Garai András https://www.garainyh.hu/

(Forrás: Evangélikus Élet 2013. április 21. 11. oldal)

Forrás: https://www.garainyh.hu/wordtar2/Lelekepito%20irasok/Garai%20Andras%20irasai/Miert%20vagyok%20evangelikus.rtf

Luther rózsa

Mindenható Úristen!

2020. január 08. - Andreas

Az Evangélikus Énekeskönyv 405. énekének forrásai

Huszár Gál énekeskönyvének első és második kiadásában így olvashatjuk:

"Bűneinkről való közönséges vallás tétel az Úr Istennek előtte a keresztyéni gyülekezetben"

Az 1560. évi kiadásban: https://www.garainyh.hu/kep/405.%20enek%20regi.jpg

Az 1574. évi kiadásban: https://www.garainyh.hu/kep/405.%20enek.pdf_=

És a ma használatban lévő énekeskönyvben: https://enekek.lutheran.hu/enek405.htm

"Mindenható Úristen, mi bűnös emberek Gyónást és vallást teszünk, mint töredelmesek."

Az ének elhangzott ezen az istentiszteleten is, rövid ismertetővel:

https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Adami%20Laszlo/Nyh.%20Borbanya%20Ev.%20Templom%2018.01.01-tol%20-%20BB5/20.01.05.%20-%20Rom%203%2C9-19%20-%20Az%20ev%20elso%20vasarnapja/

Kapcsolódó kép     Képtalálat a következőre: „*huszár gál énekeskönyve*”

Kegyelem éve

2020. január 07. - Andreas

"Nem tudom, hogy te most szükségét érzed-e ennek a kegyelemnek. Én mindennap kimondhatatlan szükségét érzem és mindennap csodálatos, boldog örömmel mondogatom magamnak újra és újra: az én Istenem csak kegyelem, semmi más csak kegyelem! Minden útja kegyelem! A Golgotha útja is kegyelem! Az én üdvösségem felé vezető útja is kegyelem! Csak kegyelem! Áldassék örökkön-örökké ezért a hihetetlen kegyelemért az Ő szent neve!" (Túróczy Zoltán: Csak kegyelem c. írásának utolsó mondatai)

Forrás: https://www.garainyh.hu/wordtar2/Evangelikus%20lelkeszek%20igehirdetesei/Turoczy%20Zoltan%20irasai/CSAK%20KEGYELEM.rtf

 Jézus  Krisztus: "hirdessem az Úr kedves esztendejét" (Lk 4,19)

 

Túrmezei Erzsébet: KEGYELEM ÉVE

 

Új év, új titok. Mit hoz? Mi vár ránk?

gyengék, szegények, kicsinyek, árvák!

S kórházból írta valaki nekem:

„Így kezdődött új évem betegen.

 

És mégis hittel hirdetem, hogy ez

az Úrnak kedves esztendeje lesz!

Bízó reménnyel megyek elébe!

Kedves esztendő! Kegyelem éve!“

 

Azóta telnek napok és hetek,

de akárhányszor ezzel ébredek,

indulok bízva új nap elébe:

Kedves esztendő. Kegyelem éve!

 

Hiszed-e velem, vallod-e velem,

ha mást mutat is a sírva járt jelen?

Ne csüggedj mégse! Ne lankadj mégse!

Gyümölcsöt érlel könnyek vetése.

 

Atyai háznak, dombos kenyérnek

nagy bőségére boldogan térnek

tékozló fiak, feledbe vályút,

s újra cserélik szennyes ruhájuk.

 

Hogy megöleljen, áldjon és segítsen

tárt kapujában vár ránk az Isten.

Tárva a kapu. Vár a kegyelem.

Hiszed-e velem? Vallod-e velem?

 

Akkor hallják meg minden szegények!

Hirdessük ezt a kegyelmi évet!

Hirdessük gondot, bút félretéve:

Kedves esztendő! Kegyelem éve!

 

Képtalálat a következőre: „*túrmezei erzsébet*”

Forrás: internet

Lásd még: https://garainyh.blogspot.com/2020/01/batorito-vers-mindennapokra-normal-0-21.html

Vízkereszt a misszió ünnepe is!

2020. január 06. - Andreas

Az alábbiakban változtatás nélkül adom közre a pontosan 8 éve készült írásomat, noha a benne lévő számszerű adatokat meghaladta az idő, ám a tartalmát szó szerint vallom ma is...

„Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!”

Öninterjú a NET misszióról – a misszió ünnepén Garainyh-val

Hét kérdés és válasz az idén hét éves domain név gazdájától

 

Vízkereszt ünnepe nemcsak a napkeleti bölcsek látogatásának és Jézus Krisztus megkeresztelkedésének az ünnepe, de az ÚR megjelenésével (Epifánia) elkezdődött a lakott földön (ökumené) Isten örömhírének (evangélium) a hirdetése. Az angyal kezdte el a betlehemi mezőn: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz!” (Lk 2,10) S mennybemenetele előtt, ez volt az ÚR Jézus utolsó parancsa, amelyet máig nem vont vissza, és mindenkori követőinek szól: „Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,15) Ez a missziói parancs határozza meg a keresztyénség küldetését; stratégiai célját! S a világias világháló is lehet a misszió eszköze és munkaterülete; ezért is található ez a felhívás egy magyar, evangélikus keresztyén személyes honlapján az ÚR 2012. esztendejének vízkeresztjén:

 Nézze meg az ember…

GARAInyh* 100 Web oldalát!

 

1 * Először a domain neved eredetéről kérdezlek, a legnagyobb keresőbe beírva, így „csillagosan”: *garainyh*, „nagyjából” nyolc-kilencszázezer találatot jelez, különféle cím-kombinációban erre a kulcsszóra a számítógép?

Amikor hét éve elindult a honlapom, és domain nevet kellett választanom, a gyakori Garai András név minden kombinációban foglalt volt már. Mivel Nyíregyháza a szülővárosom s ezt sokszor így rövidítjük: Nyh, úgy gondoltam, ez a kombináció (éppen nyolc karakter) egyedi lesz. S azóta már a hu, eu, com és info végződésű domin neveket is megszereztem, hogy jelképesen is hirdesse a NET misszió célját (amint ez egyik oldalamon is megtalálható):

A Garainyh személyes honlap küldetése

 

Az ÚR Jézus Krisztus ígérete:

(Apostolok Cselekedetei
1. r. 8. v.)

Jézus missziói parancsa:

„hirdessétek az evangéliumot

minden teremtménynek!”

„tanúim lesztek

 

(Márk evangéliuma 16. r. 15.v.)

Jeruzsálemben,

NYH

Nyíregyháza

web.t-online.hu/garainyh

egész Júdeában

HU

Magyarország

www.garainyh.hu

és Samáriában,

EU

Európa

www.garainyh.eu

sőt egészen a föld

COM

Világ

www.garainyh.com

végső határáig.”

 

„Menjetek el szerte az egész világba,

Nemzetközi Evangéliumi Tanúságtétel

                                          INFO         NET                                              www.garainyh.info

 

 

 

S a különféle keresőkben a *garainyh* kulcsszóra adott találatok valóban csak az én domain nevemmel jelzett, több mint 100 önálló címmel rendelkező, fenti listában szereplő oldalamra utalnak, amelyeket igyekszem frissíteni; de az állandó üzenet mégis csak a személyes honlapom fejlécében olvasható arany-evangélium:  „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16)

2 * Mi a te küldetésed, személyes hitvallásod s mi a véleményed erről az újszerű szolgálati lehetőségről?

A fentiekből is kitűnik, hogy hiszem és vallom; minden christianus egyben misszionárius is, és az Istentől kapott sajátos képességeivel, adottságaival, sőt egész életfolytatásával az ÚR Isten dicsőségét kell hirdetnie, minden módon! Ez az életcél minden embernél egyedi megoldásokkal valósul meg, hiszen egyedi teremtények vagyunk, de közös a küldetésünk: imitatio Christi, s az ő követése egyet jelent; engedelmeskedünk utolsó felhívásának! Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, s mi csak az ő eszközei vagyunk e jó hír továbbadásában, a mi korunk mai sajátos eszközeivel is. (Csak zárójelben jegyzem meg, úgy vélem, ha Luther ma élne, ő lenne Európa legnagyobb bloggere, s írásait e-book könyveiből és honlapjáról olvasnánk, s on-line néznénk vasárnaponként az istentisztelet közvetítést Wittenbergből, hallgatnánk igehirdetéseit…) S ne feledjük, Jézus is hangerősítőnek használta a Genezáret tó vizét, amikor a csónakból, a tó közepéről beszélt, vagy a Hegyi beszédet is említhetnénk…

3 * Ha egy ismeretlen embernek csak három lehetőséget mutathatnál be személyes honlapodról, mint a misszió eszközeit, melyek lennének ezek?

Nehezet kérdeztél, de megpróbálom, s három „műfaj” említésével „ajánlom magamat”, illetve mások információit, melyeket csak továbbadok:

A.) A Hangzó örömhírtárban jelenleg 164 előadótól, 19,5 GB terjedelemben, több száz evangéliumi szellemiségű igehirdetés, előadás, bizonyságtétel hallgatható meg és tölthető le MP3 formátumban, magyar nyelven.

B.) Éppen egy éve került feltöltésre Luther Márton Házi kincstárának teljes anyaga, 1070 oldalon, természetesen ingyen letölthető kis méretben, vagy olvasható változó méretű oldalakon; hogy legyen Luther mindenkié! Én ezzel a „maszek” digitalizálással járultam hozzá a reformáció közelgő 500 éves jubileumának méltó megünnepléséhez.

C.) S a harmadik ajánlat, három az egyben; ugyanis mindhárom, 6. éve naponta frissülő rovatom közös nevezője Isten igéje. Az Útmutatóban kiírt napi igék, az örömüzenetet hordozó napi Vezérigék és a bátorító Ne félj! & Én vagyok! igék (egy mondatos bizonyságtétellel kiegészítve), az esztendő minden napjára, mind Isten örömhírét adják tovább a Látogatóknak. E három, napi rovat párhuzamosan fut immár 6. éve a legnagyobb blog szolgáltatónál lévő blogjaimon is, ott más információkkal is kiegészítve; így túl vagyok az ötezredik blog bejegyzésen is…   

4 * És látogatják is oldalaidat, vagy csupán pusztába kiáltott szó az üzeneted?

Ez is megtisztelő „foglalkozás” lenne, újkori keresztelő módján, kiáltó szóvá lenni a világias világháló pusztaságában, s hirdetni: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa” (Mt 3,2; 4,17)! – A statisztikák a látogatottságról ugyan mindent megmutatnak, csak a lényeget takarják el, hogy valóban hány szívet érintett meg az üzeNET. De néhány adat mégis jelzi, talán nem pusztába kiáltott szó, s nem hiábavaló a mi munkánk az Úrban! A mi dolgunk csak a vetés, az övé az aratás! Az oldalakon elhelyezett számláló, például az Útmutató blogomon, (a lap legalján megtalálható, két éve helyeztem ki, és azóta) közel 99 ezer látogatást regisztrált. De személyes honlapomat, csak a múlt évben pontosan 24620 alkalommal tekintették meg (lásd ott a MyStat adatait). Én sem hinném, ha nem látnám, hogy pld. még Szenegál, Mexikó, Tajvan lakosai közül is volt látogatóm. A föld szinte minden lakott részén élnek magyarul beszélők, 35 országból fel is keresték honlapomat. De annak jobban örülök, hogy hazánk 273 településéről volt olvasóm 2011-ben. Mindez óriási felelősséget jelent; minden leírt szónak súlya van, nem lehet félreérthető, vagy félremagyarázható bizonyságtételeket közzétenni! Csak a tiszta örömhírt; az ÚR Jézust szeretném hirdetni mindenkinek! Néhány éve, egy nyári piliscsabai csendes héten ezt a bátorítóan félelmetes, vagy félelmetesen bátorító igét kaptam: „Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot!” (1Kor 9,16b)

5 * Eddig csak személyes honlapodról és blogjaidról szóltál, de a „Nézze meg az ember…” 100-as listában, többségben vannak a közösségi oldalak, és van közöttük idegen nyelvű is; ezekkel is lehet igei üzenetet továbbadni?

Igen, sőt talán így még hatékonyabban célhoz ér az örömhír, elsősorban a fiatalok világa ez, de ők a jövő egyháza, feléjük új módon kell az örök igét eljuttatni. S ha én nem is tudok angolul, de a világon, sok helyen élnek magyarul is beszélő honfitársaink, s ezek a nagy látogatottságnak örvendő (s így magas PR számú) közösségi oldalak is eszközei, hordozói lehetnek Isten szavának. Lehet, hogy egy oldalon csak egy mondat, egy igevers található, de hiszem, az sem tér vissza üresen, eléri célját, véghezviszi Atyánk akaratát. Sokszor megtapasztalhattuk: az ÚR csodásan működik, de útja rejtve van…  

6 * Akkor minden nagyon szép, minden nagyon jó és mindennel meg vagy elégedve?

Örök igazság; árnyék nélkül nincs fény… Természetesen, ha ez alatt a hét esztendő alatt meg lettem volna mindennel elégedve, az egyből nem lett volna száz önálló címmel, benne a garainyh kulcsszót rejtő domain névvel rendelkező weboldal. S nincs okom panaszra, de ha már rákérdeztél, egy árnyékot csak megemlítek. Jézus után szabadon szólva, senki sem lehet próféta a saját egyháza linkgyűjteményében… Több tucat világi katalógus, más vallási jellegű gyűjtemény is beregisztrálta a legnagyobb szolgáltatónál, reklámmentesen megjelenő, annak sémáját felhasználó, s a legnagyobb látogatottságnak örvendő „Útmutató napi igék a Bibliából” című blogomat, ám az Evangélikus linkgyűjteménybe, többszöri próbálkozásra sem sikerült bekerülnie, formai és tartalmi hiányosságok miatt! Így tehát, van még mit fejlődni, javulni. De közben nem felejtem, a tanítvány nem lehet feljebbvaló a Mesterénél… 

7 * Végül egy rövid összegző választ várok; mi a legfontosabb számodra ebben a NET misszióban?

Potosítanám a kérdést, ki a legfontosabb, nem a web oldalakat író és olvasó ember, hanem a mindenütt, így a világhálón is jelen lévő Úr Jézus Krisztus! Ő, munkája során felhasználhat alkalmatlannak látszó embereket és eszközöket, világméretű missziójában, s végül megadhatja azt az örömöt, hogy egykor megláthatom sok, most még számomra láthatatlan és ismeretlen embertársam, rám kattintó Látogatóm, Olvasóm arcát nála, mert beregisztráltattunk a Bárány életkönyvébe! A Nemzetközi Evangéliumi Tanúságtétel így ér célba a christianusok világtalálkozóján, ahol a sokmilliónyi „találat” örökké együtt örvend a minket kereső és megtaláló nagy Misszionáriussal, aki tökéletesen beteljesítette azt a küldetést, amit Atyjától kapott. S ott „szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon” (Jel 22,3–4)!

Kedves Olvasó! Lehet/legyen Ön is NET misszionárius! Az ÚR Jézus ezt ígéri: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt!” (Mt 10,32) Köszönöm, hogy részese volt e különös beszélgetésnek! Az ÚR áldja! Garainyh

1521. Január 3.: Luthert kiátkozza a pápa

2020. január 03. - Andreas

1521. január 3-án Rómában kiadták Luther ellen az átokbullát (Decet Romanum Pontificem), amelynek azonban nem volt foganatja. Luther és ügyének sorsa a birodalom állásfoglalásától függött.

Decet Romanum Pontificem

Martin Luther és követői Pápai Bika a Kiállításról

bevezetés

Az Istentől kapott hatalom révén a római pápát kinevezték szellemi és időbeli büntetések végrehajtására, ahogyan azt minden egyes eset külön megérdemli. Ennek célja a tévesztett emberek gonosz terveinek elnyomása, akiket annyira elbűvöltek gonosz céljaik elhárított impulzusa, hogy elfelejtsék az Úr félelmét, hogy megvetjék a kanonikus rendeleteket és az apostoli parancsolatokat, és hogy mernek új és hamis dogmákat megfogalmazni, és a szizma gonoszát bevezetni az Isten Egyházába - vagy támogatni, segíteni és betartani ezeket a szkmatmatikákat, akiknek feladata, hogy megszabadítsák a Megváltónk zökkenőmentes ruháját és a ortodox hit. Ezért alkalmas a pápának, ha úgy tűnik, hogy Péter hajója nem pilóta vagy evezõ nélkül vitorlázik, hogy szigorú intézkedéseket hozzon az ilyen férfiak és követõik ellen, és a büntetõ intézkedéseket és más megfelelõ intézkedéseket megsokszorozva gondoskodjon arról, hogy ezek ugyanazok az uralkodó férfiak, mivel a gonosz céljainak szentelik őket, követõikkel együtt, nem szabad megtéveszteni az egyszerû sokaságot hazugságukkal és megtévesztõ eszközeikkel, és nem szabad meghúzni őket, hogy megosszák a saját hibájukat és pusztításukat, miközben szennyezik őket azzal, hogy milyen fertõzõ betegség. Az is fontos, hogy a pápa, miután elítélte a skizmatikát, biztosítsa még nagyobb megtévesztésüket azáltal, hogy minden hű kereszténynek nyilvánosan megmutatja és nyíltan kijelenti, hogy mennyire félelmetes a cenzúrák és büntetések, amelyekhez az ilyen bűn vezethet; a végén, hogy ilyen nyilvános nyilatkozatokkal maguk is zavartan és megbánásban térhetnek vissza valódi magukba, feltétel nélküli visszavonulással a tiltott beszélgetéstől, közösségtől és (mindenekelőtt) engedelmességüktől az ilyen átkozott exkommunikációval szemben; ily módon elkerülhetik az isteni bosszút és a kárhozatba való bármilyen mértékű részvételt.

I [Itt a pápa elmondja korábbi Bull Exsurge Domine-ját és folytatja]

II. Tájékoztatást kapunk arról, hogy miután ezt a korábbi missziót nyilvánosan kiállították, és az elõírt idõszak vagy intervallumok eltelték [60 nap] - és ezúton ünnepélyes értesítést küldünk minden hû kereszténynek, hogy ezek az idõszakok már léteznek és lejárnak - ezek közül sok aki Martin hibáit követte, tudomásul vette a mi misszióunkat, annak figyelmeztetéseit és utasításait; a józan tanácsadás szelleme visszahozta őket magukhoz, bevallották hibáikat és megsértették az eretnekséget a mi esetünkön, és visszatérve az igazi katolikus hithez, megszerezték az abszolúció áldását, amellyel az önmaguk hírnökei meghatalmazták őket; és az említett Németország több államában és helységében az említett Martin könyveit és írásait nyilvánosan elégették, amint ezt mi is megkívántuk.

Ennek ellenére maga Martin - és ezt súlyos szomorúság és megdöbbentő érzés mondja el nekünk - a megrontott elme rabszolgája megsimogatta, hogy az előírt időn belül visszavonja hibáit, és elküldte nekünk az ilyen visszavonás szót, vagy hogy hozzánk jön hozzánk; nem, mint a botladozó kő, attól félt, hogy nem ír és hirdetett rosszabb dolgokat, mint korábban velünk és a Szent Látással és a katolikus vallással szemben, és arra készteti másoktól, hogy ugyanezt tegyék.

Most eretneknek nyilvánították; és így mások is, tekintélyüktől és rangjuktól függetlenül, akik nem törődtek saját megváltással, de nyilvánosan és minden ember szemében Martin bűnös és eretnekségi szekta követőivé válnak, és nyíltan és nyilvánosan megadják segítségüket, tanácsukat és kegyetlenségüket, bátorítva őt engedetlenségük és feledékenységük közepette, vagy pedig az említett missziónk közzétételének akadályoztatásakor: az ilyen embereket megtámadták az abban a misszióban foglalt büntetések, és eretnekként kell kezelni őket, és minden hű kereszténynek el kell kerülnie őket, amint azt az apostol mondja ( Titus iii. 10-11).

III. Célunk az, hogy ezeket az embereket jogszerűen rangsorolják Martin és más átkozott eretnekek és kiküldött személyek között, és még ha ők is kitartottak az említett Martin bűnösén, ők is megosszák büntetéseit és nevét, viszonozva őket mindenütt az „evangélikus” cím és az ezzel járó büntetések képezik.

Korábbi utasításaink annyira egyértelműek és hatékonyan nyilvánosságra kerültek, és annyira szigorúan be kell tartanunk a jelenlegi rendeleteinket és nyilatkozatainkat, hogy hiányoznak azok bizonyítékai, figyelmeztetései vagy idézésük.

Az ezt követő rendeleteinket Martin és mások, akik őt pusztító és kárhoztatott célja tartják szem előtt, átadják, valamint azok ellen is, akik katonai testőrrel védik és védik, és nem félnek támogatni őt saját erőforrásaikkal vagy bármilyen más módon, és feltételezhetik, hogy felajánlanak és nyújtanak neki segítséget, tanácsot és kedvezőt. Az összes nevük, vezetéknevük és rangjuk - bármennyire magasztos és elkápráztatja méltóságukat is - azt szeretnénk, ha az ilyen rendeletekbe beletartoznánk, ugyanolyan hatással, mintha egyénileg felsorolnánk, és így felsorolhatnánk kiadványukban, amelyet tovább kell fejleszteni. energiával, hogy megfeleljen a tartalmuknak.

Mindezek alapján elrendeljük az exkommunikáció, az anathema, az örök elítélés és az ítélet mondatát; a méltóság, a megtiszteltetés és a vagyon rájuk és leszármazottaikra történő megóvása, valamint az ilyen vagyonra alkalmatlannak nyilvánítása; áruk elkobzása és árulás bűncselekménye; és ezeket és azokat a mondatokat, cenzúrákat és büntetéseket, amelyeket az eretnekekről szóló kánonjogi törvény sújt, és amelyek a fent említett missziónkban vannak megfogalmazva, elrendeljük, hogy mindezekre az emberekre halálra esünk.

IV. Jelenlegi, apostoli hatóságunk által tett nyilatkozatunkhoz hozzáadjuk azokat az államokat, területeket, táborokat, városokat és helyeket, ahol ezek az emberek ideiglenesen éltek vagy meglátogathatták őket, vagyonukkal együtt - városokat, amelyekben katedrálisok és nagyvárosi házak, kolostorok és egyéb vallási és szent helyek, kiváltságosak vagy nem kedvezményezettek - mindegyiket egyházi ítéletünk alá helyezzük, mindaddig, amíg ez az ítélet nem tart fenn ürügyet az apostoli kényeztetésnek (kivéve azokat az eseteket, amikor a törvény megengedi, sőt, ott is, amint volt, bezárva az ajtókat és az exkommunikáció alatt álló és az ítélkezési gyakorlatból kizárt személyek) élniük kell a szentmisének és a többi isteni hivatal megünneplésével. Azt írjuk elő és élvezzük, hogy a kérdéses embereket mindenütt nyilvánosan elítélik, mint kiközvetített, elátkozott, elítélt, elítélt, megfosztott vagyontárgyaktól, és képtelenek őket birtokolni. Minden hű keresztény szigorúan elkerüli őket.

V Minden kis üzletnek megismernénk, amit Martin, követői és a többi lázadók kitartó és szégyentelen bántalmazásuk útján álltak Istenre és egyházára. Megóvnánk az állományt egy fertőző állattól, hogy fertőzése ne terjedjen az egészséges állatokra. Ezért minden egyes pátriárkára, érsekre, püspökre, a patriarchális, a nagyvárosi, a katedrális és a kollégiumi egyházak prelatáira, valamint minden rend vallására - még a bűnrészre is) - kiváltságos vagy hátrányos helyzetben van, bárhol is helyezkedjenek el. : az engedelmesség fogadalmának és az exkommunikáció ítéletének fájdalmának erejéig, ha az ajándékok végrehajtása során ezt megkövetelik, nyilvánosan bejelenti és mások általi bejelentését kötelezik egyházaikban, hogy ugyanaz a Martin és a többi exkommunikált, elátkozott, elítélt, eretnekség, edzett, elítélt, megfosztott vagyontárgyaktól, és képtelen birtokolni őket, így felsorolva ezeket az ajándékokat. Három napot kapunk: kanonikus figyelmeztetést mondunk ki, és az egyik napi értesítést az első, a másik a második, a harmadik pedig kötelező és végleges végrehajtása érdekében engedélyezzük. Erre vasárnap vagy más fesztiválon kerül sor, amikor egy nagy gyülekezet összegyűlik az istentiszteletet. A kereszt szalagát fel kell emelni, a harangokat fel kell emelni, a gyertyákat meg kell gyújtani és egy idő után ki kell oltani, a földre kell dobni és láb alá kell csapni, a köveket háromszor ki kell dobni, és meg kell tartani a többi ünnepséget, amely a szokásos ilyen esetekben. A hű keresztényeket, mindkettőt, szigorúan meg kell bíztatni arra, hogy elkerülje ezeket az embereket.

Időnként még jobban megzavarnánk az említett Martinot és a többi említett eretneket, valamint azok híveit, követőit és partizánjait: engedelmesség-fogadalmuk erejével tehát minden pátriárkát, érsekszt és minden más elõest élvezünk, hogy még akkor is, amikor Jerome hatalmára kinevezték a szizmák enyhítésére, most a jelenlegi válságban, amint hivataluk rá kötelezi őket, védekező falvá kell válniuk keresztény népük számára. Ne csendben maradjanak, mint olyan hülye kutyák, akik nem tudnak ugatni, hanem folyamatosan sírnak és felemelik a hangjukat, prédikálva és hirdetve az Isten szavát és a katolikus hit igazságát a fenyegetõ fenyegetõ cikkek és eretnekek ellen.

VI A plébániatemplomok mindegyik rektora, az összes rend rend rektorai, akár a kiváltságos vagy egyéni kiváltságos rendkívüli tanítók ellen, ugyanazon feltételek mellett élünk engedelmesség fogadalmuk erejével, amelyet az Úr kinevez, mint ők Olyanok, mint a felhők, és szellemi zuhanyokat adnak Isten népére, és nem félnek a fent említett cikkek elítélésének a lehető legszélesebb körű nyilvánosságra hozataláról, mivel hivataluk kötelezi őket. Azt írják, hogy a tökéletes szerelem kiküszöböli a félelmet. Hagyja, hogy mindenki vállalja egy ilyen érdemes kötelesség terhét teljes odaadással; mutasd meg magad annyira ügyesen annak végrehajtásában, olyan lelkes és lelkes szavakban és tettekben, hogy munkádból az isteni kegyelem támogatásával jön a reményteljes betakarítás, és odaadóddal nem csak azt a koronát fogod megszerezni dicsőség, amely a vallásos ügyeket elősegítő mindenkori kompenzáció, de tőlünk és az említett Szentszékhez jár azzal a korlátlan dicsérettel is, amelyet meg kell érdemelni bizonyított szorgalmával.

VII. Mivel azonban nehéz lenne a jelen missziót annak nyilatkozataival és bejelentéseivel Martinnak és a többi kijelentettnek személyesen kommunikálni, frakciójuk erőssége miatt, azt kívánjuk, hogy ennek a missziónak a nyilvánosságra kerülése a Két katedrális - akár nagyvárosi, akár egy katedrális és egy nagyvárosi templom az említett németországi németekben - a mi helyünk hírnöke által, azokon a helyeken olyan kötelező erejűek lesznek, hogy Martinnak és a többinek, akiket bejelentettünk, minden ponton olyan határozottan elítélték, mintha a missziót személyesen ismertették volna és bemutatták volna számukra.

VIII. Ezt a miszívet is nehéz továbbítani minden olyan helyre, ahol szükség lehet a közzétételre. Ezért vágyunk és tekintélyes rendeletünk az, hogy annak másolatai, amelyeket valamelyik egyházi prelátus vagy a fent említett hírnökök pecsétjei alá helyeztek, és valamilyen közjegyző által aláírással rendelkezzenek, mindenütt ugyanolyan hatósággal rendelkezzenek, mint maga az eredeti gyártása és kiállítása. .

IX. Az apostoli alkotmányok és parancsok, vagy a fent említett korábbi missziónkban szereplő dolgok, amelyeket nem akarunk akadályozni, vagy az ezzel ellentétes egyéb kijelentések nem akadályozzák kívánságainkat.

X Senki sem sértheti ezt az írásbeli döntésünket, nyilatkozatunkat, felszólításunkat, végzését, megbízását, végrendeletünket; vagy nehezen ellentétes. Ha valaki mersz ilyen próbálkozást tenni, tudassa vele, hogy a Mindenható Isten és az áldott Péter és Pál apostolok haragját viseli.

Írta a római Szent Péter-nál, 1521. január 3-án, pontifikációnk nyolcadik évében.

Forrás: https://www.papalencyclicals.net/Leo10/l10decet.htm (Google fordítás!)

Tallózó világi blogok írásaiból:

ps://helsinkifigyelo.blog.hu/2020/01/03/januar_3_luthert_kiatkozza_a_papa_588

http://www.ma.hu/tart/rcikk/f/0/137626/1

https://www.luther.de/hu/bann.html

https://jog.mandiner.hu/cikk/20160808_ferenc_papa_luthernek_igaza_volt

https://www.origo.hu/itthon/20170217-fabiny-tamas-akar-ferenc-papa-is-lehet-egy-uj-luther.html 

 

Képtalálat a következőre: „*.*luthert kiátkozza a pápa*.*”Képtalálat a következőre: „*.*luthert kiátkozza a pápa*.*”Képtalálat a következőre: „*.*luthert kiátkozza a pápa*.*”Képtalálat a következőre: „*.*luthert kiátkozza a pápa*.*”   Képtalálat a következőre: „*.*luthert kiátkozza a pápa*.*”

Hol töltöd az örökkévalóságot?

2020. január 03. - Andreas

Túróczy Zoltán igehirdetésének archív hangfelvétele itt is meghallgatható:

(Életkérdések az Ige világosságában című sorozat utolsó része.)

https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Turoczy%20Zoltan/Ismeretlen%20helyszin/19xx.xx.xx.%20-%20Jn%205%2C24%20-%20Hol%20toltod%20az%20orokkevalosagot/

További link ajánló:

https://www.garainyh.hu/hangzooromhirtar/hangzooromhirtar.php?dir=Turoczy%20Zoltan/

https://www.garainyh.hu/wordtar2/wordtar2.php?d=Evangelikus+lelkeszek+igehirdetesei%2FTuroczy+Zoltan+irasai

https://www.garainyh.hu/diaporamatar/pps.php?dir=&file=T%C3%BAr%C3%B3czy%20Zolt%C3%A1n%20-Tan%C3%A1cs.pps

  Képtalálat a következőre: „túróczy zoltán”   Képtalálat a következőre: „*túróczy zoltán*”  Képtalálat a következőre: „*túróczy zoltán*”  

Látogassa meg ezeket az új bejegyzéseket  is:

https://garainyh.blog.hu/2020/01/02/ev-fordulos_igehirdetesek_keresei_nyiregyhazan

https://garainyh.blog.hu/2020/01/02/a_l_983