Egy magyar evangélikus keresztyén NET misszionárius információi * garainyh.hu

GARAI ANDRÁS WEBNAPLÓJA


Fehérvasárnap - kishúsvét

2019. április 28. - Andreas

Az ősegyházban a húsvétkor megkeresztelt hívek eddig viselték fehér ruhájukat és fehérvasárnap először részesültek az úrvacsora szentségében. Quasimodo geniti: „Mint újszülött csecsemők.” (1Pt 2,2) A feltámadott és megdicsőült ÚR Jézus üzenete nemcsak a szárdiszi…

Tovább