Egy magyar evangélikus keresztyén NET misszionárius információi * garainyh.hu

GARAI ANDRÁS WEBNAPLÓJA


A blogban használt címkék: "egymás" - igék *garainyh* 235 éve kezdték építeni a nyíregyházi evangélikus Nagytemplomot Adventi öröm Adventus Domini Advent az Újszövetségben Ady Endre Istenes verse Ágostai Hitvallás aradi vértanúk emléknapja Az Ágostai Hitvallás Az év igéje AZ ÚRISTEN KEGYELME Az ÚR Jézus a világ világossága! Az ÚR sokra bízatott szolgái a christianusok küldetése A hit győzelme A hit igéjének ragozása A Lélek ünnepén A szárnyas idő A Szentháromság Isten dicsőítése A Szentlélek az Újszövetségben Becsengetek az ÚR Jézus iskolájába is! blogajánló böjt az Újszövetségben Böjt és Biblia Cantate CANTATE! Csak kegyelem! Életinterjúk Ének Isten irgalmáról Év-fordulós igehirdetések evangélikus Evangéliumi összhang evangelizációs sorozatok EXAUDI Dávid imádságai Fehérvasárnap kishúsvét Feketevasárnap-passióvasárnap Győzelem Hamvazószerda Hangzó örömhírtár Harc nélkül nincs győzelem! Hogyan kaphatok bűnbocsánatot? Hol töltöd az örökkévalóságot? Hol töltöm az örökkévalóságot? Huszár Gál éneke Imádkozzatok! Isten háza népe Ítélet vasárnapja Ittzés István evangelizációs sorozata János Passió magyarul JERUZSÁLEM PUSZTULÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE Jézus a híd! Jézus a jó Pásztor Jézus a jó Pásztor! Jézus evangéliuma Jézus két eljövetele Jézus Krisztus dicsősége Jézus mennybemenetele Jézus missziója Jób húsvétja Jubilate Deo! JUDICA vasárnapján kegyelmi igék Keresztelő János születésnapja Kicsoda Jézus? Konfirmáció Korunk kihívásai és kisértései Krisztus a kereszten LAETARE vasárnapján Lelkész szentelés Nyíregyházán Luther bátorító gondolatai Luther film Luther haláláról LUTHER HÁZI KINCSTÁRA Luther verse a Bibliáról Meg vagyok keresztelve! Mindennap együtt az Úrral! Negyven nap a Bibliában Ne aggodalmaskodjál nézz Istenedre fel! NÓÉ BÁRKÁJA Oculi vasárnapján Ökumenikus imahét ÖRÖK ÉLET BESZÉDE Örök élet vasárnapja Összefoglaló egy hitmélyítő hétvégéről PALMARUM Vasárnapján Passio Pásztorunk a Jézus! Pecznyík Pál Pünkösd Pünkösd böjtjében Régi verses imádság; ének ajánlat böjt 2. hetében Reményik Sándor versei Reménység vasárnapja Reminiscere vasárnapján Rogate - Imádkozzatok! Szemem állandóan az Úrra néz! SZENTHÁROMSÁG Szentháromság ünnepe Szentlélek neve szinopszis Tanítás az irgalmasságról TE DEUM LAUDAMUS TRIANON 100 ÉV! Túrmezei Erzsébet verse Túróczy a misszióról Túróczy Zoltán igehirdetése Üdvösség a Krisztusban való személyes hit által! Új honlap link Vízkereszt a misszió ünnepe is!